Nordiska medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Av på 13 oktober, 2019
Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Idag råder brist på medicinska sekreterare i den nordiska hälso- och sjukvården och många i yrkesgruppen kommer att gå i pension de kommande åren. Attraktiviteten i yrket behöver öka och lön och arbetsvillkor måste rimma bättre med de höga kompetenskraven i yrket. Det är slutsatsen i den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision har genomfört.

2100 yrkesverksamma medicinska sekreterare i Norden har svarat på en enkät inom ramen för ett det nordiska yrkessamarbetet ”NOLO”. Enkäten visar att en övervägande majoritet bland de nordiska medicinska sekreterarna gillar sitt jobb och känner sig uppskattade av sin arbetsgivare. Samtidigt finns en utbredd uppfattning att lönerna är för låga. 43 procent av de svarande är missnöjda med sin lön. 28 procent är ganska missnöjda och 15 procent är väldigt missnöjda.

Medicinska sekreterare i hela Norden är välutbildade, professionella och älskar sitt jobb! Deras insatser i vården måste värderas högre. Arbetsgivarna måste göra yrket mer attraktivt genom att erbjuda moderna arbetsvillkor och en bättre löneutveckling, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Medicinska sekreterare är i regel välutbildade – närmare hälften av de svarande har investerat i en eftergymnasial utbildning. Samtidigt upplever många att de inte får tillräckligt erkännande för sin kompetens och att yrkesgruppen hamnar långt ner i en gammaldags hierarki. Vision anser att det är en kultur som måste brytas. Patientsäkerhetsarbetet i Norden skulle halta betydligt utan kompetensen hos yrkesgruppen.

Medicinska sekreterare är en nyckelkompetens i den nordiska hälso- och sjukvården, säger Veronica Magnusson. Våra grannländer har i vissa fall har kommit mycket längre när det gäller att höja statusen och attraktiviteten i yrket. På Island är utbildningen numera på universitetsnivå och liknande diskussioner pågår i Danmark. Här kan Sverige lära och inspireras – hög kompetensnivå är helt central för en patientsäker vårdadministration.

NOLO kräver:

  • att arbetsgivare uppvärderar de kunskaper och kompetenser som medicinska sekreterare har och ökar yrkesgruppens inflytande i den nordiska hälso- och sjukvården
  • att medicinska sekreterares arbetslivserfarenhet lönar sig mer så att lönerna motsvarar de högt ställda kompetenskraven i yrket
  • att arbetsmiljön i yrket är hållbar och professionens arbetsvillkor är moderna och flexibla.

NOLOs enkät har besvarats av 2103 medicinska sekreterare och vårdadministratörer i Danmark, Färöarna, Finland, Grönland, Island, Norge och Sverige. Läs rapporten i sin helhet på www.vision.se

Regionalt
Örebronyheter

Källa Vision

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in