Nu är Familjesamverkansteamet i norra Örebro län igång

Av på 26 november, 2019

Från och med november är Familjesamverkansteamet igång i norra länsdelen, teamets uppgift är att vara ett neutralt samverkansstöd i ärenden där det finns ett behov av omfattande samverkan kring en familj.

Teamets uppdrag täcker de fyra kommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. Arbetet sker i samarbete med Region Örebro län.

Teamet har en bred tvärprofessionell kompetens och består av tre samordnare med bakgrund som psykolog, socionom och sjuksköterska. 

– Vår roll är att samordna och leda samverkansmöten för att dela information, diskutera möjligheter och för att planera vidare för att familjer ska få ett sammanhållet stöd, berättar Marta Bjurström som är samordnare och teamledare. – Det ska vara enkelt att kontakta oss både för verksamheter och familjer, och all medverkan är frivillig och bygger på samtycke.

Länet | Norra Länsdelen
Örebronyheter

Källa Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in