Nu öppnas Karlsdalsallén för trafik

Av på 12 november, 2019

Arbetet med att bygga klart Karlsdalsallén till en lugnare stadsgata är nu färdigt. Onsdag 13 november kl. 15 öppnas Karlsdalsallén för trafik.

Målet med den nya stadsgatan Karlsdalsallén är att skapa ett attraktivt gaturum för alla trafikanter, där hastigheten hålls nere till förmån för minskat buller och ökad trafiksäkerhet.

– Nu är det dags för en efterlängtad gatuöppning. Att Karlsdalsallén utformas och anpassas till den omkringliggande bebyggelsen är en viktig pusselbit för att färdigställa den nya stadsdelen Södra Ladugårdsängen i Örebro, säger Ullis Sandberg, ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

– Karlsdalsallénsom stadsgata har dubbelriktade gång- och cykelbanor och passager i korsningarna för att säkerställa en trygg miljö och god framkomlighet för såväl bilister, cyklister och gående. I korsningen vid golfbanan har vi byggt en cirkulationsplats för att öka framkomligheten och intill Östra Grönpepparparken finns nu en busshållplats. För att öka tillgängligheten till bostäder och verksamheter utefter Karlsdalsallén finns parkeringsplatser för bil och cykel längs gatan, säger Christoffer Eriksson, projektledare på Tekniska förvaltningen.

I vår kommer även en grönskande trädallé planteras längs gatan.

Arbetet har skett i fyra etapper och samordnats med andra gatuarbeten i området för att minimera störningarna och underlätta för örebroarna i vardagen.

Detta har gjorts:

  • Byggt en cykelbana med huvudcykelstråkstandard enligt kommunens cykelnätsplan på den norra sidan om körbanan.
  • Byggt gång- och cykelpassager i korsningarna för att underlätta för oskyddade trafikanter att ta sig över gatan.
  • Skapat parkeringsplatser för bil och cykel längs Karlsdalsallén.
  • Byggt en cirkulationsplats i korsningen Karlsdalsallén/Kabingatan dit även Golfbanevägen anslutits.
  • Byggt en busshållplats i höjd med Östra Grönpepparparken mellan Pomeransvägen och Basilikavägen.
  • En trädallé längs gatan planteras klart under våren.

Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in