Nu ska läckaget av ogräsmedel minska

Av på 24 juni, 2018
Fotograf: Tilla Larsson

Under en tid har höga halter av ämnet diflufenikan, som finns i vissa ogräsmedel, hittats i vattendrag i södra Sverige. Ingen vill att ogräsmedel ska läcka ut i vattnet.

Samtidigt är det viktigt att vi kan producera livsmedel på ett hållbart och lönsamt sätt. Därför startar nu en informationskampanj för att få lantbrukarna, främst i Skåne, att minska risken för läckage. Lyckas detta finns möjligheten att få använda diflufenikan även i framtiden.

Diflufenikan är ett viktigt ämne i växtskyddsmedel, som gör det möjligt för lantbruare att bekämpa ogräs. Det finns även andra användbara ämnen, men en del ogräs har utvecklat resistens mot dem och är därför inte alltid effektiva.

– Diflufenikan har överskridit den acceptabla halten i ytvatten upprepade gånger under flera år, främst i Skåne, säger Mats Allmyr, Kemikalieinspektionen. Istället för att direkt ompröva beslut om godkännande av produkter med diflufenikan, prövar vi nu att i första hand informera lantbrukare, så att de kan vidta åtgärder för att minska risken för läckage.

Ett exempel på en åtgärd är att anpassa ogräsbekämpningen efter både ogräs, gröda, jordmån och säsong.

– Det är viktigt att vi har växtskyddsmedel så vi kan producera livsmedel i Sverige, säger Charlott Gissén, Jordbruksverket. Sedan förra sommaren arbetar vi enligt livsmedelsstrategin där svensk livsmedelsförsörjning och lantbrukarnas konkurrenskraft står i fokus.

Säkert växtskydd, som driver informationskampanjen om diflufenikan, är ett samarbetsprojekt mellan LRF och andra organisationer, företag från näringslivet samt myndigheter. Alla har ett gemensamt intresse av att det finns ett fungerande växtskydd som ger möjligheter för hållbar produktion av livsmedel, samtidigt som vi tar hänsyn till miljön.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in