Nu tar IQ över Tonårsparlören – föräldraboken om tonåringar och alkohol.

Av på 17 februari, 2013

Den populära och uppskattade boken Tonårsparlören som tidigare getts ut av Statens folkhälsoinstitut tas nu över av IQ. Boken skickas ut till alla föräldrar i Sverige det år då deras barn fyller 14 år.

Tonårsparlören är en handbok för föräldrar om tonåringar och alkohol. Boken innehåller tips, idéer och kunskap – ett verktyg för föräldrar och dessutom en möjlighet att göra sig påmind om hur det var att vara tonåring. Tonårsparlören gavs första gången ut år 2002 av Alkoholkommittén. Sedan 2007 har Statens folkhälsoinstitut gett ut boken, och från och med 2013 tar nu IQ över Tonårsparlören och kommer att vidareutveckla konceptet i fler kommunikationskanaler. Boken kommer även som tidigare att skickas hem till de föräldrar vars barn fyller 14 år under 2013.

– När vi fick frågan om att ta över och utveckla konceptet Tonårsparlören var vi självklart positiva. Under tonåren kommer de flesta ungdomar i kontakt med alkohol och det är också då som många börjar dricka. I den situationen ställs egenskaperna som förälder på prov och Tonårsparlören tror jag kan vara en hjälp för att närma sig och samtala kring de knepiga frågor som kan uppstå, säger Magnus Jägerskog, vd IQ.

Tonårsparlören har betydelse
Uppföljning* bland föräldrar som fått Tonårsparlören med posten visar att;
– 9 av 10 känner till Tonårsparlören och lika många har sparat boken
– 1-3 veckor efter mottagandet har 3 av 10 läst delar av innehållet eller mer
– av de som läst, säger 8 av 10 att de diskuterat innehållet med andra
– Tonårsparlören uppfattas som den bästa typen av informationsbärare för den här typen av frågor

– Det känns mycket bra att IQ tar över ansvaret för Tonårsparlören och att den lever vidare. De många frågor som uppstår när barnen blir tonåringar är inte alltid lätta att hantera och i det sammanhanget fyller den lilla boken en mycket viktig funktion, säger Pi Högberg, chef för enheten alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel på Statens folkhälsoinstitut.

* Källa Statens folkhälsoinstitut, undersökning genomförd v 19-20 2012 av NordAnalys AB

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in