Ny avfallsplan ska minska avfall och nedskräpning

Av på 18 oktober, 2019

Varje dag blir det avfall från våra vardagsliv. Om alla levde och konsumerade som vi svenskar skulle vi behöva drygt fyra jordklot! Vi måste minska avfallet, men hur? Det ska Örebro kommuns nya avfallsplan svara på. Mellan 17 oktober och 31 januari 2020 har allmänheten möjlighet att ge sina synpunkter på planen.

Varje kommun måste enligt lag ha en avfallsplan. Örebro kommun presenterar nu ett förslag till ny avfallsplan, förslaget är ute på samråd till 31 januari 2020. Avfallsplanen innehåller åtgärder för att minska både de kommunala verksamheternas och invånarnas avfall. Målet är att nå ett hållbart samhälle genom så kallad cirkulär ekonomi, där material går i kretslopp och vi minimerar både tillförseln av nytt material och mängden avfall som uppstår. Avfallsplanen visar vägen till hur vi under 2020-talet kan arbeta för att nå ett sådant hållbart samhälle.

– Vi förtroendevalda ska i möjligaste mån så långt det bara är gångbart underlätta för alla medborgare i Örebro kommun att kunna göra sina vardagliga val enklare. Det måste vara lätt att göra rätt, då kommer vi ta stora steg framåt mot en hållbarare kommun, säger Per-Åke Sörman, ordförande i Hållbarhetsutskottet.

Avfallsplanen ger flera förslag på hur vi kan minska vår konsumtion och vårt avfall genom att dela, laga och återbruka våra saker.

– Det handlar om livsstil. Här är det tydligt hur viktiga initiativ från företag, föreningar och privatpersoner är genom allt från mindre verkstäder till second hand-butiker och Facebook-grupper för bytesdagar. Ju fler som tänker kring dessa frågor, desto mer spännande och meningsfulla samarbeten kan komma fram som hjälper oss att använda våra resurser smartare, säger Andreas Sävenstrand. Han är miljöstrateg och har lett arbetet med den nya planen.

Avfallsplanen innehåller även mål och åtgärder för att minska nedskräpningen i Örebro kommun. Preliminära siffror visar att kommunkoncernen lägger drygt 20 miljoner kronor per år på att ta hand om skräp som hamnat fel.

Allmänheten inbjuds att tycka till
Förslaget till ny avfallsplan presenteras på orebro.se. Mellan 17 oktober och 31 januari 2020 har allmänheten möjlighet att skicka in synpunkter på förslaget.

Utställning på Stadsbiblioteket från 1 november
Mellan 1 november och 8 december presenteras den nya avfallsplanen i en utställning på Stadsbiblioteket i Örebro.

Attitydundersökning – Vad tycker och tänker allmänheten i avfallsfrågor?
För att få en enkel mätning på hur medvetna kommuninvånarna är i olika avfallsfrågor och vad de kan tänka sig att förändra framöver bjuder vi under hösten in allmänheten att svara på sex frågor om att förebygga avfall, om att dela och laga prylar och minska nedskräpningen. Länk till attitydundersökningen.

Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in