Ny ersättningsmodell för antibiotika viktigt steg i kampen mot antibiotikaresistens

Av på 20 juni, 2019

Antibiotikaresistens är ett allvarligt globalt hälsohot som ökar i omfattning. Därför fortsätter vi att investera i att utveckla nya antibiotika och vacciner för att behandla och förebygga infektioner.
Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utvärdera en ny ersättningsmodell för antibiotika fram till 2022. Målet är att säkra tillgången på viktiga antibiotika för patienter med svårbehandlade infektioner med multiresistenta bakterier.

– Det här är ett efterlängtat besked och en nödvändig milstolpe i det gemensamma arbetet att hantera antibiotikaresistens och säkerställa tillgång till livsnödvändig antibiotika i Sverige, säger Marie Ohrlander, policy- och kommunikationsdirektör, MSD i Sverige. Det går inte att helt stoppa spridningen av multiresistenta bakterier. För att bromsa utvecklingen behövs global kraftsamling där Sverige fortsätter att visa vägen.

– Tillgång till antibiotika är en patientsäkerhetsfråga och det kan vara livsavgörande för patienter som drabbas av svårbehandlade infektioner med multiresistenta bakterier. Med vårt engagemang inom infektionssjukdomar och antibiotikafrågor ser vi fram emot att delta i denna pilotstudie, säger Anders Kärnell, medicinsk chef, MSD i Sverige.

Fast ersättning i ny modell
Med den nya modellen som Folkhälsomyndigheten ska utvärdera förbinder sig läkemedelsföretag att inom en viss tid leverera en särskild och medicinskt viktig typ av antibiotika som används till patienter med vissa svåra infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. Mot detta får de en fast årlig ersättning. I pilotstudien ska Folkhälsomyndigheten utreda om modellen är effektiv och ändamålsenlig. Uppdraget är ett resultat av ett samarbete mellan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och Folkhälsomyndigheten där även läkemedelsföretagen haft möjlighet att ge synpunkter och bidra till utformningen av modellen.

Multiresistenta bakterier ett växande problem
Antibiotikaresistens är ett växande samhällsproblem som äventyrar patientsäkerheten samtidigt som det utgör ett allvarligt problem för hälso- och sjukvården. Förekomsten av resistens ökar både i Sverige och i världen. Inom EU beräknas mer än 400 000 infektioner orsakade av resistenta bakterier inträffa varje år och av dessa leder cirka 33 000 till dödsfall. I Sverige rapporterades 14 704 fall av antibiotikaresistens under 2018.

Resistenta bakterier äventyrar inte bara behandlingen av svåra bakterieinfektioner, dagens sjukvård är även beroende av effektiva antibiotika vid andra ingrepp som exempelvis cancerbehandlingar, transplantationer och operationer.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in