Ny forskningsrapport visar att personalliggare bör avskaffas

Av på 9 oktober, 2019

Handelns Forskningsinstitut har i en ny forskningsrapport utvärderat om kravet på personalliggare är ett ändamålsenligt system för att minska svartarbete och motverka osund konkurrens. Resultaten visar att detta inte är fallet. Kravet på personalliggare har i bästa fall haft en marginell positiv effekt på löneinbetalningarna, medan de totala direkta kostnaderna uppgår till över en miljard kronor.

I rapporten genomförs också en enkätundersökning bland 1 877 företagare som är berörda av kravet på personalliggare. Resultaten visar att majoriteten av företagen anser att personalliggare inte fungerar för att motverka svartarbete, utan att det snarare är ett system som ofta leder till onödiga kontrollavgifter för seriösa näringsidkare. I rapporten presenteras också statistik som visar att kontanthanteringen minskat kraftigt under den period som personalliggare funnits, vilket har minskat möjligheterna för företagare att använda sig svart arbetskraft.

”De positiva effekterna av systemet med personalliggare är i bästa fall små, seriösa näringsidkare drabbas av kontrollavgifter för bagateller och systemets administrativa kostnader överstiger de skatteintäkter som kravet på personalliggare eventuellt genererar”, säger professor Sven-Olov Daunfeldt som har lett studien.

Systemet med personalliggare har ökat regelbördan för företagarna i de berörda branscherna och enkätundersökningen visar att det finns ett utbrett missnöje hos näringsidkarna. Ett missnöje som på lång sikt riskerar att minska skattesystemets legitimitet bland företagarna.

”Vår slutsats är att systemet med personalliggare varken behöver reformeras eller utvidgas, utan avskaffas”, sammanfattar Sven-Olov Daunfeldt resultaten i den nya studien.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in