Ny hyra för 2020

Av på 5 februari, 2020
Nu är ÖBO klara med förhandlingarna för 2020 års hyresnivåer.

ÖBO och Hyresgästföreningen har enats om ny hyra för 2020, dör de flesta innebär överenskommelsen en hyreshöjning på 1,97 procent från och med 1 januari.

Gäller från och med 1 januari 2020:

  • Hyran för de flesta bostäder höjs med 1,97 procent.
  • Hyran för garage och parkeringar höjs med 1,97 procent.
  • Hyran för lokaler med förhandlingsklausul höjs med 1,97 procent. Övriga lokaler höjs enligt villkoren i avtalen.
  • Hyran för studentbostäderna i Varberga och Vivalla höjs med 1,97 procent från och med 1 januari. Hyrorna för övriga studentbostäder höjs med 1,97 procent inför terminsstarten i augusti 2020.
  • Hyran för cirka 600 lägenheter med relativt hög hyresnivå höjs med 1 procent.

Ökande kostnader

Hyresjusteringen baseras på kostnadsutvecklingen för ÖBO och en bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen. Både på kort och lång sikt är det främst kostnaderna för vårt stora underhållsbehov som ökar. Det påverkar avskrivningar, räntor och underhållskostnader. För 2020 har vi även ökade driftkostnader, till exempel på grund av ökande taxor för vatten och avlopp. Den lägre höjningen för de cirka 600 lägenheterna bygger på bruksvärdet och vi har bedömt att vi kan ha en mindre hyresjustering för dessa lägenheter.

– Vi är i det stora hela nöjda med utfallet av årets överenskommelse. Vårt yrkande var högre, men i en förhandling behöver man vara beredd på att hitta kompromisser. Efter att ha anpassat 2020 års budget ser vi ändå att vi har god möjlighet att klara våra resultatmål, säger Ulf Rohlén, vd på ÖBO.

Lokalt | ÖBO Örebro
Örebronyheter

Källa ÖBO Hem För Dig

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in