Ny rapport om barns säkerhet på nätet lanseras

Av på 30 september, 2019
Arkiv bild.

Den 1 oktober står Childhood USA tillsammans med Sveriges FN-representation m.fl. värd för ett högnivåmöte i FN. På mötet lanseras en ny rapport om barns säkerhet på nätet som tagits fram av Teleunionen och UNESCO:s Bredbandskommission för hållbar utveckling (ITU/UNESCO Broadband Commission for Sustainable Development).

De globala hållbarhetsmålen (SDG) och Barnkonventionen (som firar 30 år 2019) är två globala initiativ som ska främja en bättre framtid för barn. Med syftet att omsätta dem i praktisk handling etablerade Bredbandskommissionen sommaren 2018 en arbetsgrupp som fokuserar på att globalt lyfta frågor kring barns trygghet på nätet.

Den 1 oktober lanseras arbetsgruppens första rapport. Den sammanfattar allt tillgängligt material om risker för barn på nätet och ger förslag på hur deras trygghet online kan främjas.

Nätet: Möjligheter och hot för barn
Internetuppkoppling och tillgång till bredband är en stark kraft för att de globala målen ska uppnås och för att barn i hela världen ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas. Nätet är ett fantastiskt verktyg för barn där de kan inhämta kunskap, skapa kontakter och prata om sådant som kan känns svårt. Men de riskerar också att utsättas för mobbning, våld, exploatering, sexuella övergrepp eller radikalisering.

Förekomsten av nätbaserat våld mot barn i fattigare länder riskerar att öka lavinartat
Barn i rika länder föds in i en digitaliserad värld där nätet tidigt är en naturlig del av deras liv – exempelvis använder 98 procent av alla svenska barn över sex års ålder internet. I fattiga länder är situationen en annan: Där lever de flesta barn helt utan uppkoppling. Med en snabb bredbandsutbyggnad ändras förutsättningarna, och förekomsten av nätbaserat våld mot barn i fattigare länder riskerar att öka lavinartat om ingenting görs nu.

”Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn”- på samma sätt krävs samverkan av många aktörer för att hålla barn trygga på och utanför nätet. Ett stort ansvar för att detta sker vilar på världens regeringar och lagstiftande parlament, akademin, civilsamhället och näringslivet, som alla behöver investera i och påskynda utvecklingen av skalbara lösningar för att uppmärksamma våld och övergrepp mot barn. 

Fakta om högnivå-mötet och rapportlanseringen
Rapportlanseringen sker mellan kl 10 och 12:00 den 1 oktober i ECOSOC Chamber, United Nations Headquarters, New York.

Childhoods grundare Drottning Silvia är en av tre huvudtalare.
Välkomsttal och inledande ord hålls bl.a. av Olof Skoog, Sveriges ambassadör vid Förenta Nationerna och Joanna Rubinstein, VD för Childhood USA.

Presentationen av arbetsgruppens rapport följs av en paneldiskussion om hot och möjligheter för barn på nätet och hur vi gemensamt kan möta dessa. Paneldeltagare är Dr. Najat Maalla M’jid, FN:s särskilda representant för förebyggande av våld mot barn, Dr. Howard Taylor, VD, Global Partnership to End Violence Against Children, Anna Borgström, VD NetClean, Hans Vestberg, VD och ordförande Verizon Communication and Dr. Christoffer Rahm, Karolinska Institutet, m.fl.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in