Ny rapport – Spelar det roll att barn i Sverige är fattiga

Av på 16 november, 2019

Den 20 november fyller FNs barnkonvention 30 år, och vid årsskiftet blir den till lag i Sverige. Majblomman ser ingen anledning att fira, skillnaden i ekonomiska förutsättningar för barn i Sverige är dramatisk och klyftorna ökar. Konsekvenserna för det enskilda barnet och samhället blir förödande.

Majblommans nya rapport ”Spelar det roll?” är en bred sammanställning av barnfattigdomen i Sverige, just nu. Rapporten belyser vilka barn som drabbas, vilka konsekvenserna blir och vad vi som samhälle kan göra för att alla barn ska få det de har rätt till. I tillgänligt format levandegörs statistik och fakta genom intervjuer med bekanta profiler och reportage om människor som gör skillnad.

2018 delade Majblomman ut över 25 miljoner kronor i ekonomiskt stöd till barn i familjer som inte har råd med det mest nödvändiga. Ofta handlar det om barn till ensamstående mammor och barn med utlandsfödda föräldrar.

Denna överrepresentation bekräftas av statistik från SCB och organisationer som Rädda Barnen och Makalösa Föräldrar. Barn till föräldrar som är födda i Sverige och bor tillsammans lever sällan i ekonomisk utsatthet. Sannolikheten är mer än 30 gånger större om båda föräldrar är födda utomlands och barnet bor med en av dem.

Tove Lindahl Greve, Majblommans generalsekreterare:
”Genom arbetet med Majblommans nya rapport har vi frågat oss: Spelar det någon
roll att det finns en dramatisk skillnad mellan barns ekonomiska förutsättningar i Sverige? Och det är helt uppenbart att svaret på den frågan är ja. Utvecklingen måste vända snart men istället ser vi att det går åt precis motsatt håll. Barns chanser till bra utbildning har blivit mindre likvärdiga, barns tillgång till en meningsfull fritid är mycket olika och boendesegregationen är förödande. Konsekvenserna debatteras ständigt men krafttagen för att verkligen förändra uteblir.”

Majblommans rapport ”Spelar det roll?” kan laddas ner via majblomman.se eller beställas i tryckt form via info@majblomman.se.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Majblommans Riksförbund

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in