Ny UNDP-rapport utmanar traditionella begrepp som ”fattig” och ”rik”

Av på 18 juli, 2019
Foto: UNDP Nepal

Traditionella fattigdomsbegrepp som ”fattig” och ”rik” har blivit föråldrade, enligt en ny fattigdomsrapport från FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Statistik visar att mer än två tredjedelar av de 1,3 miljarder människor som upplever multidimensionell fattigdom lever i medelinkomstländer och att nästan hälften av dessa – 663 miljoner – är barn, där de yngsta bär den tyngsta bördan.

Varje år släpper FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i samarbete med Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) ett nytt index för multidimesionell fattigdom* (Multidimensional Poverty Index – MPI). Detta index tas fram för att belysa antalet människor som lever i fattigdom på regional, nationell och subnationell nivå samt ge insikt i de  ojämlikheter som existerar både mellan och inom länder.

Den 11e juli släpptes 2019 års multidimensionella fattigdomsindex (MPI) med data för 101 länder – 76 procent av den globala befolkningen – tillsammans med rapporten ”Illuminating Inequalities”. Denna rapport ger en omfattande och ingående bild av den globala fattigdomen – i alla dess dimensioner – och målar en ny bild av fattigdom, av var den finns och hur den upplevs.

Statistiken visar att majoriteten av de som upplever multidimensionell fattigdom idag – 886 miljoner människor  lever i medelinkomstländer. Ytterligare 440 miljoner människor bor i låginkomstländer. I båda grupperna visar resultaten att enkla nationella medelvärden kan dölja enorma ojämlikheter i fattigdomsmönster inom länder vilket gör att benämningar på länder som ”fattiga” eller ”rika” till en grov förenkling.

Det finns alltså massiv variation i multidimensionell fattigdom inom länder. Till exempel upplever 55 procent av befolkningen i Uganda multidimensionell fattigdom vilket speglar genomsnittet i Afrika söder om Sahara, men tittar man på statistiken inom landet visar sig en annan bild. Då visar det sig att andelen multidimentionellt fattiga i Ugandas huvudstad Kampala sex procent, medan samma index i regionen Karamoja är så hög som 96 procent.

Ojämlikheter i multidimensionell fattigdom existerar även under samma tak. I södra Asien bor närmare en fjärdedel av alla barn under fem år i hushåll där minst ett av barnen är undernärt och minst ett annat inte är det.

”Vi behöver mer statistik på ojämlikhet – även bland de som lever i fattigdom – för att förstå människors olika erfarenheter. Är de undernärda? Kan de gå till skolan? Först när vi vet mer om detta kan fattigdomsbekämpning bli effektiv,” säger Pedro Conceição, chef för UNDP:s rapport om mänsklig utveckling som kommer att lanseras senare i år (Human Development Report).

2019 års globala MPI visar också att barn lider av fattigdom mer intensivt än vuxna och att de är mer benägna att sakna uppfyllelse av alla de tio indikatorerna som tillsammans utgör det multidimensionella perspektivet på fattigdom. Det kan handla om avsaknad av så grundläggande tillgångar som rent vatten, god sanitet, näringsrik mat och grundutbildning. 

Ännu mer oroväckande är att ett av tre barn världen över upplever multidimensionell fattigdom, jämfört med en av sex vuxna. Detta innebär att nästan hälften av de människor som lever i multidimensionell fattigdom – 663 miljoner – är barn, där de yngsta barnen bär den största bördan.

Men 2019 års globala MPI visar också en positiv trend: de som ligger längst efter rör sig även snabbast uppåt. ”Vi analyserade data för tio medel- och låginkomstländer och fann uppmuntrande indikatorer på att de lägsta 40 procenten rör sig snabbare uppåt än de andra”, säger Sabina Alkire, chef för OPHI.

Inom dessa tio länder har 270 miljoner människor rört sig ut ur multidimensionell fattigdom sedan den senaste undersökningen gjordes. Denna utveckling har till stor del skett i Sydasien: i Indien levde 271 miljoner färre människor i fattigdom år 2016 än 2006 medan antalet i Bangladesh sjönk med 19 miljoner mellan 2004 och 2014. I andra länder skedde en mindre eller ingen minskning. Inom de tre afrikanska länder som undersöktes i rapporten ökade antalet multidimensionella fattiga med 28 miljoner, vilket till viss del beror på snabb befolkningstillväxt som överstigit fattigdomsminskningarna. Fattigdomsgraden (i procent till befolkningen) sjönk i de flesta länderna sedan den senaste undersökningen.

Ekonomi | Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in