Nya föreskrifter om hästhållning

Av på 12 januari, 2019
Arkivbild

Jordbruksverket har beslutat om nya föreskrifter om hästhållning. Ett syfte med de nya föreskrifterna är att ge ökade möjligheter för den som vill utveckla sin hästhållning att hitta nya sätt att uppfylla hästens behov på. Föreskrifterna gäller från den 1 mars 2019.

I arbetet med föreskrifterna har fokus varit på att ta fram funktionsregler, det vill säga beskriva den funktion som ska uppnås och minska mängden detaljkrav när det gäller hur detta ska göras. Föreskrifterna har också förändrats i strukturen och språket har justerats i syfte att bestämmelserna ska bli mer lättlästa.

Vi har som uttalat mål på Jordbruksverket att våra föreskrifter ska bli mer målinriktade, vilket vi tagit fasta på i arbetet med de nya hästföreskrifterna. Det kan finnas många sätt att uppnå en god djurhållning och det är viktigt att våra föreskrifter tillåter en utveckling av hästhållningen om vi når samma, eller högre, nivå på djurskyddet. Dessa föreskrifter är ett steg i den riktningen, säger David Slottner, på Jordbruksverket.

Föreskrifterna innehåller inte något förbud mot att hålla hästar uppbundna i spiltor, utan justerar bara den bestämmelse som finns i de nuvarande föreskrifterna. Detta innebär att hästar får fortsätta hållas i befintliga spiltor, men inte i nybyggda sådana. Användning av skötselspiltor, utfodringsspiltor och liknande påverkas inte av föreskrifterna.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in