Nya företag skapar nya jobb

Av på 28 januari, 2020
Arkiv bild.

Ett av fyra företag som startade 2014 lades ned inom tre år. Men de kvarvarande företagen fördubblade antalet anställda. Andelen som anställer är högre i aktiebolag jämfört med enskilda näringsidkare.

– Andelen nya företag som överlever sina tre första år är ungefär densamma som vi har sett tidigare, säger Lars Sundell, statistiker vid Myndigheten för Tillväxtanalys.

92 procent av aktiebolagen överlevde jämfört med 67 procent för enskilda näringsidkare. Också mellan branscher skiljde sig överlevnaden kraftigt. Jordbruk, skogsbruk och fiske ligger i topp och Hotell och restaurang i botten. Fördelat efter län överlevde flest företag i Jämtland.

Antalet företag som anställer skiljde sig kraftigt mellan enskilda näringsidkare och aktiebolag. Bland enskilda näringsidkare ökade 6 procent av företagen antalet anställda under treårsperioden 2014 till 2017. Bland aktiebolag var motsvarande andel 33 procent.

Bland de företag som fortfarande fanns 2017 hade antalet anställda fördubblats från 25 000 till ungefär 50 000. 

– Andelen anställande företag var särskilt hög i företag ledda av en person med utländsk härkomst, 24 procent jämfört med 16 procent i aktiebolag ledda av person med svensk härkomst. Men samtidigt är det komplext, det finns också en högre andel av krympande företag bland företagen ledda av person med utländsk härkomst, säger Lars Sundell.

I en ny rapport från Tillväxtanalys följs samtliga företag som startade år 2014 upp tre år senare.

Ekonomi | Regionalt
Örebroguiden

Källa: Tillväxtanalys 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in