Nya siffror för länens tillväxt: ”Klyftan utgör en risk för spänningar mellan stad och land”

Av på 16 december, 2017

Stockholms län stod för 40 procent av BNP-tillväxten 2015, samtidigt växer Kronoberg, Västmanland och Stockholm snabbast avseende bruttoregionprodukt, BRP.

– Det är jättebra för Sverige, men det är problematiskt att vissa regioner inte hänger med. Den klyftan utgör en risk för spänningar mellan stad och land, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

I dag släppte SCB statistik för bruttoregionprodukten och disponibel inkomst för år 2015. Stockholms Handelskammare har bearbetat och analyserat statistiken för att förbättra och underlätta jämförelser mellan länen.

Stockholm fortsätter vara Sveriges tillväxtmotor och stod för 40 procent av den svenska ökningen i BNP. Stockholms ekonomi växer snabbt med närmare sex procent.

Det är betydligt över snittet för riket och närmast i nivå med snabbväxande utvecklingsländer. Vi ser en snarlik utveckling i exempelvis Kronoberg och Västmanland, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Med Stockholms Handelskammares beräkningar går att utläsa att många län ligger långt efter Stockholm ekonomiskt, både i absoluta tal och per invånare samt sysselsatt, liksom vad gäller disponibel inkomst.

Exempelvis är den genomsnittliga disponibla inkomsten per invånare i Västerbotten, Blekinge och Gävleborg omkring 20 procent lägre än i Stockholm. Sett till ekonomisk styrka per invånare är skillnaderna ännu större. Stockholms BRP per invånare är 610 000 kronor per år. Södermanlands motsvarande siffra är bara hälften så stor.

Att huvudstadsregionen är tillväxtmotor är fullt naturligt och det är roligt att Stockholm går bra, men samtidigt är det redan i dag stora skillnader och om glappen tillåts växa kan det bli problematiskt. Stockholm ska fortsätta växa starkt, men det måste ske tillsammans med hela landet, säger Andreas Hatzigeorgiou. Ska stad och land kunna växa tillsammans så krävs bättre förbindelser och mer investeringar i infrastruktur så att landet håller ihop. Då kan vi inte slå in kilar mellan stad och land med exempelvis den föreslagna flygskatten.

Stockholms Handelskammare menar att bostadskrisen är ett väldigt centralt hinder för näringslivets utveckling, inte bara i Stockholm.

– Då krävs tuffa beslut som öppnar för en modern hyresreglering, ökad rörlighet, förändrat ränteavdrag, förenklade byggregler och ändrade strandskyddsregler. Det bästa vore om det skärpta amorteringskravet åker i papperskorgen, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Bakgrund
Bruttoregionalprodukt (BRP) är ett mått på ekonomisk styrka i Sveriges län. Det mäter värdet av allt som produceras i respektive län. BRP kan jämföras med bruttonationalprodukt (BNP) som är ett motsvarande mått för länder. BRP beräknas med en viss eftersläpning och den senaste statistiken för svenska läns BRP gäller för år 2015.

Disponibel inkomst är den inkomst som individer och hushåll förfogar över efter skatter och transfereringar.

Länen i jämförelse med Stockholms län

  BRP per invånare, tkr Nivå jämfört med Stockholm  
Stockholm 610    
Västra Götaland 434 71%  
Norrbotten 404 66%  
Kronoberg 399 65%  
Uppsala 396 65%  
Östergötland 374 61%  
Västernorrland 373 61%  
Jönköping 369 60%  
Skåne 368 60%  
Västmanland 365 60%  
Västerbotten 362 59%  
Örebro 358 59%  
Dalarnas 351 58%  
Blekinge 337 55%  
Jämtland 336 55%  
Gävleborg 335 55%  
Kalmar 330 54%  
Värmland 327 54%  
Halland 326 53%  
Gotland 325 53%  
Södermanland 305 50%  
RIKET 429 70%  
Notis: BRP är bruttoregionalprodukt i volym år 2015.    
Källa: SCB och Stockholms Handelskammare.    
  Disponibel inkomst per invånare, tkr Nivå jämfört med Stockholm    
Stockholm 230      
Halland 214 93%    
Uppsala 201 87%    
Västra Götaland 201 87%    
Skåne 200 87%    
Norrbotten 198 86%    
Västmanland 195 85%    
Östergötland 194 84%    
Jönköping 193 84%    
Kronoberg 193 84%    
Dalarna 192 83%    
Västernorrland 192 83%    
Södermanland 190 83%    
Kalmar 190 83%    
Värmland 190 83%    
Jämtland 190 83%    
Gotland 189 82%    
Örebro 188 82%    
Gävleborg 187 81%    
Västerbotten 187 81%    
Blekinge 186 81%    
RIKET 204 89%    

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in