Nya världsantidopingkoden ska självfallet följas av Svensk Antidoping

Av på 6 november, 2019

ur ska den svenska antidopingverksamheten organiseras för att även i framtiden bäst verka för en idrott fri från doping? Klart är att Sverige ska följa den nya världsantidopingkoden som förväntas beslutas under den kongress som pågår och som arrangeras av World anti-doping agency, WADA.

Hur ska den svenska antidopingverksamheten organiseras för att även i framtiden bäst verka för en idrott fri från doping? Klart är att Sverige ska följa den nya världsantidopingkoden som förväntas beslutas under den kongress som pågår och som arrangeras av World anti-doping agency, WADA.

Just nu pågår WADA:s kongress i Polen där det nya regelverket för globala antidopingverksamheten, världsantidopingkoden, ska beslutas. En sådan översyn sker vart fjärde år. Koden måste införas av samtliga anslutna länder för att antidopingverksamheten i landet ska erkännas – vilket är nödvändigt för att få delta i internationella mästerskap som OS och VM.

Organiseringen av antidopingverksamheten, med Riksidrottsförbundet som nationell antidopingorganisation, har diskuterats utifrån oberoende och eventuell risk för intressekonflikter.

– Givetvis ska Sverige följa den nya världsantidopingkoden och när koden väl är fastställd behöver vi analysera vad det innebär för det svenska antidopingarbetet, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Hela idrottens trovärdighet bygger på en delad övertygelse om att den som tävlar gör det enligt reglerna och att den som överträtt reglerna bestraffas på lika villkor, oavsett vem idrottaren är eller var förseelsen inträffat.

– Idrottsutövare har rätt att tävla i idrott som sker på lika villkor, och därmed är fri från doping. Utövare behöver också kunna lita på att kontroller och övrig antidopingverksamhet bedrivits på samma villkor och med samma oberoende, oavsett vilket land aktiva kommer från, säger Björn Eriksson.

En stor utmaning vad gäller antidopingverksamheten är resurser. Doping är brottslig verksamhet som omsätter stora resurser och att finna och straffa de som är inblandade är mycket kostsamt. Utbildning, information, underrättelseverksamhet, samverkan med polis, tull, andra samhällsaktörer samt ett aktivt samarbete mellan antidopingverksamheten och idrottsrörelsens organisationer såväl på förenings som förbundsnivå och internationellt är förutsättningar för ett framgångsrikt arbete mot doping.

– Det kräver att antidopingverksamheten fritt kan bedriva verksamhet utifrån de internationella standarder man lyder under, med tillräcklig finansiering för att uppdraget ska kunna genomföras med god kvalitet. Samtidigt krävs en organisering där en dopingförseelse utreds och döms på ett sätt där alla tänkbara möjliga intressekonflikter elimineras och rättssäkerheten sätts i centrum. Utifrån detta måste alltid antidopingverksamhet i Sverige organiseras, säger Åke Andrén Sandberg, ordförande och medicinskt sakkunnig Dopingkommissionen.

Det nya regelverket träder i kraft den 1 januari 2021.

Regionalt | Sport
Örebronyheter

Källa Riksidrottsförbundet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in