Nyanlända ska lösa chaufförsbristen

Av på 12 juni, 2019

3 600 lastbilschaufförer saknas i samhället i dag och inom de kommande tio åren uppskattas det att 50 000 förare kommer behöva tillsättas. För att möta behovet har PostNord tillsammans med Arbetsförmedlingen startat utbildningen Drivers Academy, en yrkesutbildning som riktar sig till nyanlända svenskar som har studerat Svenska för invandrare (SFI). Och det nu tar den första kullen examen. 

Chaufförsbristen i samhället blir allt mer akut. PostNord har idag omkring 1 800 anställda förare och i takt med den ökade e-handeln och efterfrågan av transporttjänster kommer företaget vara i behov av ytterligare 700 förare varje år för att möta behoven. Därför startade PostNord, tillsammans med Arbetsförmedlingen, Drivers Academy för att erbjuda nyanlända en intensiv yrkesutbildning i en bransch med ett stort behov av arbetskraft. I år kommer 80 förare att examineras och målet är att utbilda 300 chaufförer varje år samt att få in fler kvinnliga förare.

– Vi har en stor utmaning med ett allt större leveransbehov, samtidigt finns det en enorm outnyttjad kompetens i vårt land som vi vill ta tillvara på. Därför känns det bra att PostNord kan erbjuda en konkret yrkesutbildning i en bransch som väntar på kompetensen, säger Alexander Hellman, produktionschef på PostNord.

En av de första förarna som tog examen från Drivers Academy är Abdelhad Shinwari, som för två år sedan flyttade till Sverige från Afghanistan. När han under förra året studerade på SFI kom han i kontakt med Drivers Academy och efter en ansökningsprocess blev han utvald tillsammans med tolv andra elever. I dag är Abdelhad anställd som lastbilsförare på PostNords paketterminal i Örebro.  

– Jag jobbade som lastbilsförare i Afghanistan innan jag kom till Sverige, så jag visste att det här jobbet skulle passa mig bra. Utbildningen har gett mig väldigt bra kunskaper hur det är att jobba som lastbilsförare i Sverige, säger Abdelhad Shinwari.

Inom ramen för projektet utvecklar PostNord även en digital språkkurs i lastbilssvenska och målet är att effektivisera både utbildningstiden och introduktionen på arbetsplatsen. Den senaste AI-tekniken, med funkonalitet som bild – och rösttolkning, används i verktyget kombinerat med personliga språkcoacher för att utbildningen ska bli så relevant som möjligt för användaren.

– Eftersom hela utbildningen är på svenska utvecklades mitt språk väldigt mycket. En svenskalärare besökte oss några gånger i veckan och med det digitala språkverktyget kunde jag själv lära mig ord inom lastbilsyrket. Jag använder fortfarande verktyget ibland när jag vill veta hur jag ska uttala ett ord till exempel, säger Abdelhad Shinwari.  

Om Driver Academy

  • I september 2018 startade rekryteringsprojektet PostNord Driver Academy, en yrkesförarutbildning som drivs i samarbete med Arbetsförmedlingen, delvis finansierat av Tillväxtverket, och riktar sig till nyanlända som läst Svenska för invandrare (SFI) och långtidsarbetslösa.
  • Först ut var 13 stycken förarelever i Örebro, som började utbildningen i oktober 2018, och nu har de första eleverna avslutat sin utbildning. Efter årsskiftet har tolv orter tillkommit; Stockholm, Malmö, Umeå, Jönköping, Nässjö, Växjö, Värnamo, Karlstad, Skövde, Falköping, Borlänge och Uppsala. 
  • Tanken är att utbilda deltagarna till lastbilsförare som sedan får anställning hos PostNord. I år kommer cirka 80 personer att utbildas, målet är att sedan utbilda 300 chaufförer per år och även att få in fler kvinnliga chaufförer.
  • Inom ramen för projektet utvecklar PostNord en digital språkkurs i lastbilssvenska tilllsammans med företaget Lingio, som deltagarna erbjuds med målet att effektivisera både utbildningstiden och introduktionen på arbetsplatsen.
  • För att rekrytera fler chaufförer pågår flera initiativ inom PostNord. Till exempel kan medarbetare inom brevbäringen genomgå en chaufförsutbildning som ett sätt att kompetensväxla när brevvolymerna faller.

Om chaufförsbristen

  • Enligt Branschorganisationen Transportföretagen saknas det cirka 3 600 chaufförer i Sverige det närmaste halvåret och 50 000 chaufförer de kommande tio åren.
  • Antalet chaufförer har inte minskat, utan det är en ökad efterfrågan på transporttjänster i samband med den ökade e-handeln som ligger bakom chaufförsbristen.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in