Nyckelfonden delar ut 9,6 miljoner till forskare på Universitetssjukhuset Örebro

Av på 12 maj, 2020

I år får 18 olika forskargrupper dela på 9,6 miljoner kronor från Nyckelfonden.

”Förra året firade Nyckelfonden 30 år och insamlingen gjorde ett rekordår. Forskningen som stöds med anslag handlar om allt ifrån immunterapibehandling av cancerpatienter till fantomsmärta hos amputerade”, säger Annika Rosdahl, stiftelseansvarig.

Många har hjälpt till att skänka pengar till Nyckelfonden. Ibland i samband med att livet för en anhörig avslutats och ibland av tacksamhet över att ha fått livet tillbaka.

– Vi är så glada över alla de initiativ som har tagits för att stödja den medicinska forskningen i länet. Det har bland annat varit slipsförsäljning i Kumla, Hästkraftens dag och en yogafrukost. Gemensamt för de flesta givarna och initiativtagarna är att de värdesätter vården och vill bidra till fler framsteg och mer hopp till dem som drabbats av sjukdom. Den hälso- och sjukvård som ges idag var gårdagens framtid och hopp, säger Annika Rosdahl.

Immunterapibehandling hos patienter med spridd hudcancer

Hos patienter med spridd hudcancer har immunterapi blivit en revolutionerande behandling som lett till förbättrad överlevnad. Men det är inte alla patienter som blir hjälpta av denna behandling. Man kan i nuläget inte förutsäga vilka patienter som blir hjälpta av immunterapi och vilka som inte blir det eller som till och med kan få en oönskad effekt. Målet med studien är att identifiera ämnen i kroppen som skulle kunna förutsäga effekten av immunterapi.

– Mitt forskningsprojekt går ut på att identifiera vilka patienter med spridd hudcancer som får bäst effekt av immunterapi. I forskningsprojektet kommer vi att inkludera patienter som drabbas av spridd hudcancer inom hela Uppsala-Örebroregionen, säger Antonios Valachis, docent i onkologi och överläkare på onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Ny behandling av fantomsmärta och dess inverkan på hjärnan

Fantomsmärta är ett kroniskt tillstånd som ger en mer eller mindre stark smärtupplevelse från en kroppsdel som inte längre finns kvar. Orsaken till fantomsmärtans uppkomst är oklar. En ny metod har utvecklats för behandling av fantomsmärta i armen, så kallad virtuell motorträning. Metoden utförs genom att muskelsignaler i stumpen kopplas till en virtuell arm som rörelser utförs med. Genom behandlingen aktiveras områden i hjärnan som tidigare har förlorat sin funktion då exempelvis armen amputerats. Forskning har visat att den nya behandlingsmetoden har god effekt på smärta, men även på livskvalitet och sömn.

– Vi vill fördjupa kunskapen om virtuell motorträning genom att studera dess direkta inverkan på hjärnan. Vi kommer att använda en ny metod som mäter hjärnans aktivitet via blodflödet i hjärnan. Ökad kunskap om hjärnans aktivitet i relation till minskad fantomsmärta kan hjälpa forskarna att förstå mekanismerna bakom smärtan likväl som mekanismerna bakom framgångsrik behandling. Denna kunskap kan hjälpa både vården och patienten till rätt behandling vid fantomsmärta, säger Liselotte Hermansson, adjungerad professor i arbetsterapi på ortopedteknik vid Universitetssjukhuset Örebro.  

Nyckelfondens forskningsbidrag 2020 delas ut till följande forskningsområden:

Finns det immunologiska markörer i blod eller urin som kan förutsäga prognosen för njurcancerpatienter?  Sabina Davidsson

 

Fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa Yvonne Freund-Levi
Infektionskomplikationer efter hjärtkirurgi Örjan Friberg
Effekter av torkade blåbär, flytande havre eller dess kombination på lipider, inflammation och fysisk prestationsförmåga efter hjärtinfarkt Ole Fröbert
Proteinprofiler för att förutspå, identifiera och prognostisera inflammatorisk tarmsjukdom Jonas Halfvarson
Kan vi hitta cancer i ett blodprov? Gisela Helenius
Benamputationer i Sverige – spelar socioekonomi och bostadsort någon roll? Gustav Jarl
Viktreduktion vid fetma genom en kombination av lågenergidiet, gruppbehandling och magsäcksballong Johan Jendle
Tidig identifiering av sepsis – redan i ambulansen Lisa Kurland
Ärftlig livmodercancer Miriam Mints
Utveckling av nya indikatorer som vägleder behandling av individer med ADHD Mussie Msghina
Snabbdiagnostik av blodförgiftning med fokus på riktad antibiotikabehandling Paula Mölling
Fysioterapeutiska aspekter på konsekvenser av nedsatt gång- och balansförmåga hos personer med multipel skleros Ylva Nilsagård
Behandling av fantomsmärta utvärderad genom ny hjärnavbildningsteknik Liselotte Hermansson
Uppföljning efter operation av tarmcancer – en jämförelse mellan skiktröntgen och DNA-baserade tester och följder för behandling och hälsoekonomiska effekter Louise Olsson
Varifrån kommer stafylokockerna som orsakar ledprotesinfektioner? Bo Söderquist
Simuleringar av antibiotikabehandling i en nyutvecklad infektionsmodell identifierar framtida behandling av gonorré som annars riskerar bli obehandlingsbar Magnus Unemo
Möjlighet att förutsäga behandlingseffekt av immunterapi hos patienter med spritt malignt melanom Antonios Valachis

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Källa Universitetssjukhuset Örebro
Fakta
Nyckelfonden är en stiftelse som tack vare gåvor och donationer från privatpersoner, organisationer och företag kan finansiera medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro. Hittills har flera forskningsprojekt om bland annat cancer, hjärtan och mag- och tarmsjukdomar förverkligats. Resultaten kommer till snabb nytta för vården och patienterna.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in