Nytt åtgärdsprogram kan lösa vårdkrisen

Av på 18 juni, 2018
Arkivbild

Hälso- och sjukvården i Sverige är under stor press, för att lösa problemen behövs en sjukvård som själv utvecklar verksamheten utifrån ny kunskap. Det föreslår företrädare för Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Läkaresällskapet som nu presenterar ett gemensamt åtgärdsprogram för en kunskapsrevolution inom vården.

Just nu tävlar politikerna om att synas i valdebatten om sjukvården, säger Stefan Lindgren, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. För att komma åt vårdkrisen på riktigt måste vården istället börja lösa sina egna problem genom att producera och sprida kunskap.

I dag lanseras åtgärdsprogrammet Kunskapslösningen på SvD Debatt. Programmet är brett förankrat och kan ses som sjukvårdens egna svar på vårdkrisen. I åtgärdsprogrammet föreslås bland annat att universitetssjukhusen får en ny roll som kunskapsnav inom hela hälso- och sjukvården. Forskningen behöver bli en integrerad del i hela vårdkedjan och anställda måste få bättre möjligheter att bedriva patientnära forskning. 

– I dag lever sjukvård och forskning åtskilda liv. Det gör att det tar lång tid innan ny kunskap omsätts i praktiken, säger Jan Nilsson, ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien. Vi behöver ändra på det för att ge patienterna bättre vård och de anställda en mer stimulerande arbetsmiljö.

Sjukvården har rankats som valets viktigaste fråga. De senaste åren har överbeläggningarna ökat dramatiskt i många landsting och det saknas personal inom flera yrkesgrupper. 

Fem prioriterade åtgärdsförslag i Kunskapslösningen: 

  1. Gör universitetssjukvården till kunskapsnavför attintegrera forskning och kompetensutveckling i hela vårdkedjan
  2. Inrätta ett nationellt samordningsinstitut som kan samordna det offentliga stödet till klinisk forskning och kunskapsstöd
  3. Inför biträdande verksamhetschefer på sjukhusen. En med ansvar för administration och en med ansvar för forskning, utbildning och utveckling
  4. Skapa en gemensam e-plattform som samordnar vårdinformation
  5. Forska om sköra och multisjuka för en effektiv, förebyggande vård. 

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Om åtgärdsprogrammet 
Kunskapslösningen är ett åtgärdsprogram om hur vi skapar en sjukvård som löser sina egna problem. Programmet har tagits fram av Svenska Läkaresällskapet och en arbetsgrupp vid Kungl. Vetenskapsakademien. Det har bred förankring inom hälso- och sjukvård, landsting, medicinska fakulteter, statliga myndigheter, forskningsfinansiärer, patientorganisationer, professionella organisationer och näringsliv. Kunskapslösningen är en fördjupning av Läkaresällskapets idéprogram för en bättre hälso- och sjukvård som är under lansering. 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in