Nytt sätt att behandla lungcancer kan förlänga överlevnad

Av på 17 september, 2019
Arkivbild.

Ny data från den hittills största studien som i dagsläget utvärderat sekvensbehandling med målinriktade läkemedel vid icke-småcellig lungcancer visar en medianöverlevnad på nästan tre och ett halvt år (41,3 månader) hos patienter med så kallad EGFR-mutation (1). Patienterna behandlades med Giotrif följt av Tagrisso. Det är första gången man i en så stor grupp utvärderat en behandlingsprincip som innebär att patienten får en målstyrd behandling följt av den andra, så kallad sekvensbehandling. Särskilt lovande var behandlingen för patienter som hade en Del 19-mutation där medianöverlevnaden var nästan 4 år (45,7 månader).

Resultaten från denna Real World Evidence studie bygger på en uppdaterad analys av den studie (GioTag) där 204 patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer, EGFR-mutation och T790M ingått (2). I studien gavs behandlingen till patienter med en vanligt förekommande förvärvad resistensmekanism vid första och andra generationens EGFR-hämmare, en så kallad T790M mutation. De fick Giotrif (afatinib) som första behandling och vid uppkomsten av T790M mutation byttes behandlingen till Tagrisso (osimertinib) som är en tredjegenerations EGFR-hämmare och framtagen specifikt för målsökande behandling mot T790M-mutationen.

Tidigare data har visat på en överlevnad på två respektive två och ett halvt år (2). Vid den senare analysen har man använt sig av elektroniska hälsoregister från USA för att komplettera befintlig data. Med en uppföljning på i median 30,3 månader var den totala överlevnaden nästan tre och ett halvt år (41,3 månader, 90% CI: 36.8-46.3) för patienter med EGFR och förvärvad T790M (uppdaterad tvåårig överlevnad 80 procent). Särskilt lovande var resultaten för patienter som hade en Del 19-mutation med en medianöverlevnad på 45,7 månader, 90 % CI: 45.3-51.5 (uppdaterad tvåårig överlevnad 82 procent). Av samtliga patienter hade 73,5 procent en sådan mutation (1).

Mediantiden för behandling med afatinib/osimertinib (sekvensbehandling) var 28,1 månader och 30,6 månader för patienter med Del 19-positiva tumörer. Mediantiden för behandling med osimertinib efter afatinib var 15,6 månader och vid Del 19-mutation 16,4 månader.

Tidigare resultat från GioTag-studien har visat att sekvensbehandlingen innebar att patienterna kunde senarelägga behandling med cellgifter upp till i median 27,6 månader. Särskilt effektivt var det för patienter med Del 19-mutation där tiden förlängdes till 30,3 månader. Studien belyser även värdet av RWE inom onkologi som komplement till kliniska prövningar.

Om Giotrif
Giotrif är en andragenerations Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR)-hämmare som fungerar genom att blockera aktiviteten hos en bred grupp proteiner, EGFR-familjen. De är involverade i tillväxt och spridning av cancerceller och kan påverkas av förändringar i de gener som producerar dem. Giotrif är med mera indicerad för behandling av patienter med EGFR-muterad icke-småcellig lungcancer i första linjen. För ytterligare info se produktresumén.

Om Real World Evidence (RWE)
En RWE-studie bygger på data från klinisk praxis och kan bland annat ge insikt i hur behandlingar fungerar i den dagliga vården. I en klinisk prövning ingår en väl selekterad grupp av patienter som inte representerar alla patienter som ses till vardags på kliniken. Därför kompletterar resultatet från RWE studiedata från kliniska prövningar (2).

Om lungcancer
Lungcancer är den sjätte vanligaste cancerformen i Sverige och den som kräver flest liv. År 2016 insjuknade 3 891 personer varav 2 067 kvinnor och 1 824 män och 95% dog i sin sjukdom. Lungcancer har minskat bland män sedan 1980-talet men ökat bland kvinnor och i dag dör fler kvinnor i lungcancer än bröstcancer. Den vanligaste formen är icke-småcellig lungcancer som står för runt 85 procent av fallen. Det finns också undergrupper av lungcancer som kan vara avgörande för vilken behandling man får. Den helt dominerande orsaken till lungcancer är rökning (3).

(1)MJ Hochmair et al. Overall survival in patients with EGFR-mutation-positive NSCLC receiving sequential afatinib and osimertinib: uppdated analysis of the observational GioTag study. Future Oncol. (2019).

(2)MJ Hochmair et al. Sequential treatment with afatinib and osimentinib in patients with EGFR mutation-positive NSCLC: an obeservation study. Future Oncol. (2018) doi: 10.2217/fon-2018-0711.

(3)Sherman RE et al. Real-World Evidence-What is it and what can it tell us. NEJM (2016) 375:23

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in