Nytt Whitepaper vägleder företag att flytta datumet för Earth Overshoot Day

Av på 1 augusti, 2019

Inför Earth Overshoot Day 2019 som globalt inträffade den 29 juli, släppte Schneider Electric ett nytt Whitepaper tillsammans med Global Footprint Network som ska vägleda bolag i hur de kan bidra till att flytta på datumet för Earth Overshoot Day.

En vecka innan Earth Overshoot Day inträffade globalt publicerade Schneider Electric ett nytt Whitepaper som ska vägleda bolag i hur de kan bidra till att flytta datumet. Earth Overshoot Day markerar den dag då mänskligheten förbrukat årets budget av jordens förnyelsebara resurser. Dagen skiljer sig åt i olika delar av världen och enligt Global Footprint Network inträffar den globala dagen tidigare än någonsin i år – den 29 juli. Dagen indikerar att mänskligheten förbrukar jordens förnyelsebara resurser 1,75 gånger snabbare än vad naturen kan återskapa dem och därmed förvärrar det ekologiska underskottet under fyra månader. Mänskligheten förbrukar därmed motsvarande 1,75 jordklot där koldioxidutsläpp står för 60 procent av det totala fotavtrycket.

Möjligt att stoppa den negativa trenden
För att vända trenden och säkerställa att vi inte förbrukar jordens förnyelsebara resurser i snabbare takt än vad naturen kan återskapa dem, krävs att datumet för Earth Overshoot Day flyttas till den 31 december eller senare. Att göra ekonomin fri från kol är ett effektivt sätt att flytta datumet. Enligt Global Footprint Network skulle det vara möjligt att flytta datumet med tre månader om de globala koldioxidutsläppen halveras. 

Schneider Electric och Global Footprint Network har tillsammans tagit fram ett Whitepaper för att hitta möjliga lösningar. En av slutsatserna visar att datumet skulle kunna flyttas minst 21 dagar om 100 procent av alla byggnader och infrastrukturer för industrin utrustas med mer energieffektiv och förnyelsebar teknik, detta givet att de mänskliga beteendena är oförändrade. Detta innebär att ombyggnationer för energieffektivisering som enskild faktor kan ha en påverkan med så mycket som tre veckor. För att sätta siffran i perspektiv skulle vi vara i linje med Parisavtalet och vara tillbaka till att förbruka ett jordklot per år 2050 om vi lyckas flytta datumet med fem dagar varje år.

– Ett ledande företag som Schneider Electric, vars affärsstrategi är centrerad kring energi- och resurseffektivisering, behöver en visionär affärsmodell då den bygger på att flytta mänskligheten ur ekologiskt överskridande, säger Mathis Wackernagel, grundare av Global Footprint Network.

– Ett hållbart samhälle med en planet i balans måste bli en viktig del i alla bolags affärsstrategi, oavsett bransch. Vi måste jobba för att flytta datumet och med hjälp av detta mått kan bolag ta ett utifrån- och inperspektiv. Kan man med detta som utgångspunkt säga att bolaget bidrar till att flytta datumet så ökar sannolikheten till en långsiktig framgång. Att vara delaktig i att hitta lösningar är dessutom av allt större vikt för såväl investerare som konsumenter, säger Xavier Houot, Senior Vice President Global Safety, Environment, Real Estate, Schneider Electric.

Schneider Electric har tillsammans med Global Footprint Network bjudit in företagsledare till dialog kring hur strategier förenliga med en planet i balans kan skapa differentiering och värde på marknaden. Resultatet finns sammanfattat i ett nytt Whitepaper som visar att de bolag vars affärsmodeller ökar människors välbefinnande samtidigt som de ökar resurssäkerheten, har mycket högre sannolikhet att vara finansiellt framgångsrika på lång sikt. I den nya Whitepaper med titeln ”Business case for one-planet prosperity” ges konkreta exempel på strategier för att leverera långsiktigt värde från företag inom flera olika sektorer såsom energi, mat, sjukvård och avfallshantering.

Regionalt
Örebronyhter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in