Oberoende utredning efter anmälningar till visselblåsartjänst

Av på 11 juni, 2019
Arkivbild.

Under perioden 31 maj till 2 juni har Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst tagit emot anmälningar som med olika innehåll gäller Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

För Riksidrottsförbundet är det en självklarhet att alla anmälningar hanteras enligt de riktlinjer som gäller för visselblåsartjänsten, oavsett vem som anmäler och oavsett vem som anmäls. Då detta rör ordföranden för Riksidrottsförbundet ska utredningen göras av en oberoende part enligt gällande riktlinjer. Riksidrottsförbundet har beslutat att tilldela uppdraget att utreda till Setterwalls Advokatbyrå AB i Göteborg.

Fakta visselblåsartjänst:
Den 15 november 2018 öppnade RF:s visselblåsartjänst. Syftet är göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.
Visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara anonym.

Genom visselblåsartjänsten får en begränsad grupp hos Riksidrottsförbundet meddelande när en visselblåsning kommer in, och hanterar ärendet i ett särskilt system. Mottagargruppen har ett antal uppgifter, exempelvis att:

  • gemensamt avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd
  • anmäla misstänkt brott till polis
  • anmäla oro eller misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten.

Fakta idrottsombudsman:
Den 15 november 2018 öppnade Riksidrottsförbundet funktionen idrottsombudsman med telefonnummer 08-627 40 10 och mejl idrottsombudsmannen@rf.se. Idrottsombudsmannen svarar i telefon på vardagar under kontorstid. Om det är svårt att komma fram –lämna ett meddelande eller skicka ett mejl så blir du kontaktad.

Idrottsombudsmannens uppgift är att:

  • ta emot ärenden, ge råd och vägledning
  • utreda ärenden som innehåller misstänkta förseelser enligt kap 14 RF:s stadgar (om bestraffning)
  • hantera ärenden med stöd av interna sakkunniga, till exempel jurist eller expert på barn- och ungdomsidrott
  • hantera ärendelogg i visselblåsartjänsten.

Sport | Regionalt
Örebroguiden

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in