Ojämlika förutsättningar för patienter i Region Örebro

Av på 7 november, 2019
Karin arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna med inriktning på sjukvård. Hon ansvarar för det näringspolitiska arbete som görs inom ramen för Bransch sjukvård, som samlar våra medlemsföretag verksamma i sjukvården.

I 15 av 21 regioner går regionens egna vårdcentraler med underskott på upp till 11,2 procent. Stora underskott i regiondriven verksamheten tyder dels på att ersättningen till primärvården är för låg, dels missgynnar det patienter som valt en privat vårdcentral. Region Örebro har under flera år dragits med mycket stora underskott. Underskotten uppgår de senaste sju åren till sammanlagt 316 miljoner. 2018 års underskott landade på 11,2 procent, eller drygt 92 miljoner kronor.

Vårdföretagarnas årliga granskning av det ekonomiska läget hos regiondrivna vårdcentraler visar, liksom tidigare år, på stora underskott. Privat drivna vårdcentraler har begränsade möjligheter att år efter år göra förlust. När Region Örebro låter sina egna vårdcentraler gå med underskott får verksamheter i privat och offentlig regi olika förutsättningar, trots att uppdragsgivaren, regionen, är densamma. Hela 46 procent av alla vårdcentralsbesök i Sverige sker hos en privat vårdgivare. Det är alltså många patienter som påverkas.

– Det är inte rimligt att Region Örebro missgynnar de privat drivna vårdcentralernas patienter genom att särbehandla den egna verksamheten. Att inte ge tillräckligt med pengar till primärvården är ohållbart. Primärvården behöver långsiktiga och likvärdiga villkor för att fungera väl, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna.

I sju regioner – Gotland, Jämtland Härjedalen, Kalmar, Norrbotten, Västerbotten, Gävleborg och Örebro – är underskotten i den regiondrivna primärvården 4 – 11,2 procent. Problemen är störst i Örebro och Gotland. Det totala underskottet i regionerna är nära en halv miljard 2018 och uppgår till 2,5 miljard sedan 2011. Enligt Lagen om valfrihetsystem ska ersättningen till alla vårdcentraler, privata som offentliga, vara lika. I praktiken innebär underskotten att de regiondrivna vårdcentralerna får mer pengar vilket kan leda till ojämlik vård.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa Vårdföretagarna

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in