Ökad jobblycka kan lösa rekryteringsproblemen i Örebro län

Av på 24 maj, 2019
Arkivbild

Örebro är ett av de län där akademiker är lyckligast på jobbet, och främst gäller det för kvinnor. Det visar nya siffror från Jusek, som menar att en bättre arbetsmiljö är nyckeln för att lösa kompetensbristen bland arbetsgivarna i länet. Organisationen efterlyser ett större fokus på faktorer som bidrar till välbefinnande och en skarpare uppföljning.

– Fler än åtta av tio akademiker i Örebro län är nöjda med sitt arbete. Det är en hög andel i ett nationellt perspektiv. Men många arbetsgivare har svårt att rekrytera nya medarbetare. Arbetsgivarna i länet kan därför inte slå sig till ro utan måste utveckla sitt arbetsmiljöarbete ytterligare, helst i nära samverkan med de fackliga organisationerna på arbetsplatsen, säger Daniel Lind, chefekonom på akademikerförbundet Jusek.

Nya siffror från Jusek, som bygger på en undersökning där drygt 27 000 medlemmar ingår, visar att akademikerna i Örebro är nöjdare än genomsnittet. Samtidigt visar Arbetsförmedlingens senaste statistik att drygt fyra av tio av Örebro läns arbetsgivare i privat sektor och två av tre i offentlig sektor upplever brist på arbetskraft vid nyanställningar.

I konkurrensen om de nya medarbetarna är det avgörande att erbjuda marknadsmässiga löner. Men Juseks undersökningar visar att det är minst lika viktigt att arbetsmiljön är hållbar och arbetet utvecklande. För organisationens medlemmar är det några faktorer som är särskilt viktiga för att förbättra arbetsmiljön och som därmed bidrar till att locka till sig de bästa nya medarbetarna. Det handlar om att skapa utrymme för kreativitet och lärande, att arbetsbelastningen är rimlig, att arbetet inte påverkar livet negativt och att arbetsgivaren driver verksamheten effektivt.

Juseks arbetsmiljöarbete har som utgångspunkt att det traditionella synsättet bör kompletteras med ett mer positivt perspektiv, där fokus även riktas mot de faktorer som skapar välbefinnande i arbetet. Ett skäl till det är att en god arbetsmiljö, enligt internationell forskning, är produktivt och lönsamt för arbetsgivarna. Därutöver bidrar en förbättrad arbetsmiljö till att minska de psykosocialt relaterade sjukskrivningarna. Jusek menar därför att det är avgörande att arbetsgivarna i sitt arbetsmiljöarbete fokuserar mer på de faktorer som förbättrar välbefinnandet i arbetet, och vill samtidigt att regeringen erbjuder draghjälp.

– Regeringen bör ställa tydligare krav på sina myndigheter och på kommunsektorn att redovisa, följa upp och vid behov åtgärda en bredare palett av arbetsmiljöfaktorer. Regeringen bör även utreda hur uppföljningen av näringslivets arbetsmiljöarbete kan skärpas utifrån det positiva perspektivet. Alla tjänar på en ökad mätbarhet, skarpare uppföljning och att arbetsmiljöarbetet blir en integrerad del av verksamhetens utveckling, säger Daniel Lind.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in