Ökad produktion av ekologisk mjölk 2017

Av på 23 augusti, 2018
Fotograf: Ingela Nyman

2017 ökade invägningen av ekologisk mjölk med 45 000 ton, motsvarande 12 procent, till 414 200 ton. Det innebär att 15 procent av den totala mjölkinvägningen var ekologisk 2017. Ökningen beror på att antalet ekologiskt hållna mjölkkor har ökat. Det visar Jordbruksverkets samlade statistik över den ekologiska animalieproduktionen 2017.

Andelen ekologisk mjölk ökade stadigt fram till och med 2012. Mellan åren 2013 och 2015 låg den på en relativt stabil nivå för att återigen öka 2016 och 2017.

Minskad produktion av ekoägg
Efter en lång rad av år med ökad produktion av ekologiska ägg minskade partihandelns invägning med knappt 5 procent 2017. Sett i ett längre tidsperspektiv har dock invägningen av ekologiska ägg ökat kraftigt, med hela 90 procent sedan 2010.

Andelen ekologiska ägg har ökat från 6 procent 2006 till 17 procent 2017. Åren 2012 och 2013 var andelen något lägre än 2011. Invägningen av ekologiska ägg ökade dock även dessa år. Orsaken till de lägre andelarna dessa år är att den konventionella äggproduktionen ökade mer.

Slakten stabil
Slakten av ekologiskt hållna nötkreatur och grisar var relativt stabil 2017 jämfört med 2016 medan slakten av ekologiskt hållna får och lamm minskade något. Ungefär 15 procent av de slaktade nötkreaturen var ekologiska. Motsvarande siffra för grisar samt får och lamm var 2 respektive 21 procent.

Endast 1 procent av kycklingarna är ekologiska
2016 ökade produktionen av ekologiska slaktkycklingar kraftigt. Produktionsökningen fortsatte 2017 men ökningstakten var betydligt lägre, produktionen ökade med 9 procent. Den ekologiska produktionen är dock liten i omfattning. Ungefär 1 procent av den totala produktionen av kyckling i Sverige är baserad på ekologiska produktionsmetoder.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in