Ökat antal återkallade körkort

Av på 11 juli, 2018
Arkivbild

Antalet körkort som återkallas i Sverige ökar jämfört med förra året, under första halvåret 2018 beslutade Transportstyrelsen om återkallelse i 17 779 fall.

Motsvarande siffra för det första halvåret 2017 var 16 514 fall vilket innebär en ökning på cirka 7,7 procent, precis som tidigare är fortkörning den vanligaste orsaken till att körkortet återkallas.

Jämför med samma tid 2017 så har vi återkallat fler körkort, men sett över tid anser jag att antalet återkallelser för första halvåret 2018 är normalt, säger Kalle Molnar, ställföreträdande chef för avdelning Körkort på Transportstyrelsen

Återkallade körkort
– hela  landet
2014 2015 2016 2017 2018
Återkallelsegrund 1   3 435   3 500   3 455   2 899   2 951
Återkallelsegrund 2      177      146      181     110     103
Återkallelsegrund 3      424      468      596     385     302
Återkallelsegrund 4   9 469   9 744 10 350   8 516    9 418
Återkallelsegrund 5      910      767      840      870     952
Återkallelsegrund 6      236      209        96        72       84
Återkallelsegrund 7   2 079   2 102   2 381   2 435   2 700
Återkallelsegrund 8   2 134   2 111   1 906   2 080   2 120
Samtliga 17 997 18 082 18 684 16 514 17 779

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Återkallelsegrund 4 definieras som ”en väsentlig överträdelse”. Det innebär vanligtvis fortkörning, men kan också innebära körning mot rött ljus eller att man rattsurfat med mobilen i handen i samband med körning. Återkallelsegrunden är den mest vanligt förekommande och står för cirka hälften av alla beslut om återkallelse.


Fakta: Återkallelsepunkter

Återkallelsepunkterna betyder i huvudsak:

1 = Rattfylleri
2 = Smitning
3 = Flera mindre överträdelser
4 = En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
5 = Opålitlighet i nykterhetshänseende
6 = Allmän brottslighet
7 = Medicinska skäl
8 = Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in