Olagliga boskapsuppfödningar påskyndar avverkningen av regnskogen i Amazonas

Av på 28 november, 2019
Amnesty Internationals drönarbild som visar på skogsbränder i ett av urfolkens skyddade områden i Mato Grosso, i Amazonas. 23 augusti 2019. © Marizilda Cruppe/Amnesty International

Uppfödning av boskap är den främsta orsaken till att mark olagligen beslagtas från naturreservat och urfolken i Amazonas. Detta ökar i sin tur på avverkningen av regnskogen, samtidigt som urfolkens rättigheter kränks, det konstaterar Amnesty international i en ny rapport.

Amnestys rapport “Fence off and bring cattle: Illegal cattle farming in Brazil´s Amazon” släpps samtidigt som Amnesty Brasilien, tillsammans med urfolksledare i Amazonas, lämnar över en gemensam begäran med 162 000 namnunderskrifter till Brasiliens regering, med krav på att stoppa olagliga övertaganden av skyddad mark i Amazonas. 

– Olaglig uppfödning av boskap är den främsta orsaken till avverkning av skogen i Amazonas. Detta är ett inte bara ett verkligt hot mot urfolkens mänskliga rättigheter, utan även mot hela planetens ekosystem, säger Richard Pearshouse, chef för Crisis and the Environment på Amnesty International. 

– Medan Bolsonaro-regeringen försämrar miljöskyddet på federal nivå, gör en del statliga myndigheter det möjligt för illegala boskapsuppfödare att förstöra skyddade områden i regnskogen, säger Richard Pearshouse.

Ungefär två tredjedelar av Amazonas skog som avverkats mellan år 1988 och 2014 har inhägnats, bränts och sedan omvandlats till betesmark. Det handlar om nästan 500 000 kvadratkilometer, vilket motsvarar ett område som är fem gånger så stort som Portugal.

Utredning av drabbade områden
Under 2019 besökte Amnesty International fem skyddade områden i Amazonas i Brasilien: i delstaten Rondônia besökte Amnesty områden som tillhör urfolket Karipuna och Uru-Eu-Wau-Wau, samt naturreservaten Rio Ouro Preto och Rio Jacy-Paraná. I delstaten Mato Grosso besökte Amnesty mark tillhörande urfolket Manoki. Reservaten har skapats för att skydda miljön, samt urfolkens försörjning och kultur. Dessa områden skyddas enligt brasiliansk och internationell lag.

Med hjälp av officiella uppgifter, satellitbilder och besök i drabbade områden kan Amnesty International visa hur olagliga markövertaganden, som i hög grad kan kopplas till boskapsuppfödning, ökar i alla de fem områdena.

Världen
Örebronyheter

Källa Amnesty International

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in