Örebro kommun delar ut Pedagogiskt pris

Av på 8 augusti, 2017

För att få en riktigt bra skolstart i Örebro kommun inleds lärarnas läsår med den återkommande Lärardagen, i år torsdagen den 10 augusti för gymnasieskolan och vuxenutbildningen och onsdagen den 16 augusti för grundskolan och grundsärskolan.

Program
Syftet med Lärardagarna är att bidra med inspiration inför det nya läsåret, ge kompetensutveckling inom aktuella områden samt skapa tillfällen till pedagogiska samtal med kollegor.

Dagarna inleds kl. 8.00 med utdelning av Pedagogiskt pris samt föreläsningar för att inspirera det digitala användandet i skolan.

10 augusti: Conventum Konferens, Hjalmar Bergman-teatern – Hans Renman föreläser.

16 augusti: Conventum Kongress – Calle Gunnarsson föreläser.

Efter en fikastund erbjuds ett stort antal valbara seminarier och workshopar mellan kl. 10.30–12.15. De har alla en Örebroförankring och har hjälpt till att ta död på jantelagen och visa utvecklingsarbeten från kommunala och fristående verksamheter.

Pedagogiskt pris
Det är för sjunde året som Örebro kommun delar ut Pedagogiskt pris. Den totala prissumman är max 50 000 kronor per år, och fördelas mellan tre kategorier. Pengarna ska användas för kompetensutveckling inom yrkesområdet.

– Från Örebro kommun vill vi varje år uppmärksamma särskilt skickliga pedagoger och insatser som gör skillnad för våra elever i deras strävan att nå sina mål. Vi vill vara en skolkommun i framkant. Att uppmärksamma de som bidrar till att vi blir bättre är ett sätt att ligga i framkant, säger Charlotta Karlsson-Andersson, programdirektör för Barn och utbildning, och fortsätter, Ett pedagogiskt pris vill vi också ska bidra till nyfikenhet och samarbete över alla gränser.

Pris till grundskolan/grundsärskolan/fritidshemmen delas ut på deras Lärardag den 16 augusti och förskolans pris delas ut den 30 oktober.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in