Örebroarna riskerar skattehöjning på tusentals kronor

Av på 17 oktober, 2019
Arkivbild

Pensionsskulderna för kommunerna och regionen i Örebro län uppgår till 16,5 miljarder kronor. Totalt har Sveriges pensionsskuld vuxit till 478 miljarder och nya beräkningar visar att 9 av 10 svenskar riskerar höjd skatt när regioner och kommuner kan tvingas höja skatten för att finansiera pensionsskulden och få en ekonomi i balans. För invånarna i Laxå och Degerfors kan det handla om flera tusentals kronor varje år i höjd skatt, visar Skandias nya pensionsskuldsrapport.

Pensionsskulden är den totala skulden för pensioner som regionerna och kommunerna har till sina anställda. Med andra ord de pengar som den anställde enligt pensionsavtalet
i framtiden har rätt att få ut i form av tjänstepension så länge man lever.

Totalt uppgår pensionsskulden i Sverige, gemensamt för kommuner och regioner, till 478 miljarder. 227 miljarder av dessa tillhör kommunerna, varav 186 miljarder av skulderna är i sin tur dolda och redovisas aldrig i balansräkningen. Regionerna har i sin tur ännu högre skulder, 250 miljarder varav 138 miljarder är dolda. Det innebär samlat att två tredjedelar av skulderna är dolda och redovisas inte i balansräkningarna.

– Pensionsskulden har stigit till 478 miljarder och 324 miljarder av dessa är dolda och redovisas aldrig i balansräkningen. Skulden är ofantlig stor och kommer påverka Sveriges invånare på riktigt. Detta gäller inte minst för Örebro län och är en fråga som både länets kommuner och regionen måste ta ansvar för, säger Greger Gustafson, pensionsspecialist, kommuner och regioner, på Skandia.

Skandias rapport har kartlagt vad som krävs för att regioner och kommuner ska få en ekonomi i balans, det vill säga lika stora tillgångar som skulder, inklusive de dolda pensionsskulderna. Resultatet visar att 9 av 10 invånare i Sverige riskerar skattehöjningar till följd av de dolda pensionsskulderna.

Laxå och Degerfors riskerar högst skatteökning i Örebro län
I Örebro län uppgår pensionsskulden till totalt 16,5 miljarder. Region Örebro står för 9,2 miljarder kronor av summan, varav drygt 5,2 miljarder av dessa är dolda och redovisas inte öppet i regionens balansräkning. Kommunernas pensionsskulder uppgår samtidigt till drygt 7,3 miljarder kronor varav 6,2 miljarder är dolda.

– Det finns stora lokala variationer i hur pensionsskulden slår men kommunerna och regionen i Örebro län följer den nationella trenden. Vi ser nämligen att landsbygden drabbas värst då den förändrade demografin, med allt fler äldre och färre yngre, är det som ställer till det ekonomiskt, säger Greger Gustafson, pensionsspecialist, kommuner och regioner, på Skandia.

Den kommun i Örebro län där invånarna drabbas värst är Laxå. Där riskerar invånarna en sammanlagd höjning av region- och kommunalskatten om totalt 1,25 kr, vilket skulle innebära en genomsnittlig skattehöjning om 2 369 kronor per år för en normal invånare under en tio års tid. I Degerfors riskerar man få en motsvarande skattehöjning på 2 220 kr per år.

För att få ekonomin i balans måste man ta fram en ekonomisk plan hur skulderna ska finansieras. Annars finns risk att man tvingas höja skatten, vilket kan uppgå till flera tusen kronor varje år, eller i värsta fall skära i sjukvård, välfärd och skola, säger Greger Gustafson.

Rapporten i siffror för Örebro län

  • I Örebro uppgår pensionsskulden till totalt 16,5 miljarder. Region Örebro står för 9,2 miljarder kronor av skulden, varav 5,2 miljarder är dolda och redovisas inte öppet i regionens balansräkning.
  • Kommunernas pensionsskulder i Örebro län uppgår till 7,3 miljarder kronor. Av dessa är 6,2 miljarder dolda och redovisas inte öppet i kommunernas balansräkningar.
  • För invånarna i Laxå och Degerfors riskerar skattehöjningarna motsvara flera tusentals kronor varje år för en genomsnittlig invånare.
  • Den totala pensionsskulden ökade med 4,5 miljarder förra året och uppgår ni till i genomsnitt 46 973 kronor per invånare i Sverige.
  • 9 av 10 invånare i Sverige riskerar höjd skatt i 10 års tid när pensionsskulderna ska finansieras samt att kommunen vill uppnå en ekonomi i balans med den dolda pensionsskulden medräknad.

Så här mycket kan skatten höjas i för invånarna i Örebro län

Skattehöjning under 10 års tid för att få en ekonomi i balans inkluderat de dolda pensionsskulderna.

  Kommunalskatt Regionskatt Sammanslagen skattehöjning Genomsnittlig skatteökning (kr)

för en invånare per år

Lekeberg 0,00 0,49 0,49 941
Laxå 0,76 0,49 1,25 2 369
Hallsberg 0,34 0,49 0,83 1 585
Degerfors 0,69 0,49 1,17 2 220
Hällefors 0,02 0,49 0,51 900
Ljusnarsberg 0,00 0,49 0,49 838
Örebro 0,00 0,49 0,49 980
Kumla 0,00 0,49 0,49 965
Askersund 0,00 0,49 0,49 989
Karlskoga 0,00 0,49 0,49 981
Nora 0,04 0,49 0,53 1 039
Lindesberg 0,00 0,49 0,49 951

Länet
Örebronyheter

Källa Skandia

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in