Överskott på 16 miljarder kronor i statens budget i juli

Av på 31 augusti, 2018

Saldot i statens budget för juli blev ett överskott på 16 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 10 miljarder kronor för juli 2017. För januari–juli visar budgetsaldot ett överskott på 108 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 88 miljarder kronor i juli. Det är 2 miljarder kronor högre än i juli 2017. Inkomsterna omfattar en förskottsbetalning av sändningsavgifter från kommersiella radiobolag. Totalt uppgår dessa avgifter till drygt 1 miljard kronor och avser 2018–2026.

De totala utgifterna blev 72 miljarder kronor i juli, vilket är 20 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Under juli har Studiebidraget för gymnasiet betalats ut retroaktivt. Totalt uppgår utgifterna för studiestöd till knappt 1 miljard kronor i juli.

De totala inkomsterna i statens budget för januari–juli uppgår till 656 miljarder kronor. Det är 55 miljarder kronor (9 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet består bland annat av inkomster från socialavgifter och löneskatter samt skatt på inkomster.

De totala utgifterna för januari–juli uppgår till 548 miljarder kronor. Det är 7 miljarder kronor (1 procent) högre än motsvarande period 2017. Det högre utfallet avser bland annat utgifterna för hälsovård, sjukvård och social omsorg samt utbildning och internationellt bistånd. Utgifterna för migration har dock minskat jämfört med motsvarande period föregående år.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 27 september 2018.

Alla siffror är avrundade till hela miljarder kronor. I ESV:s sammanställning på webbplatsen finns exakta siffror.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in