Pandemin slår hårt mot besöksnäringen – Småföretagare i kris behöver akuta stödåtgärder

Av på 1 april, 2020
Pandemin slår hårt mot Sveriges besöksnäring

Branschorganisationer har i ett gemensamt initiativ tagit tempen på besöksnäringsföretagens behov under rådande kris. I en enkätundersökning som nyligen genomförts vittnar närmare 1000 företagare om ett akut behov av statligt stöd. Oron för framtiden är mycket stor efter de senaste veckornas avbokningar och inställda evenemang.

Enkätundersökningen är gjord på initiativ av Kurbits – Affärsutveckling för Besöksnäringen, Visit Dalarna och Svenska Turistföreningen -STF. Enkätsvaren visar tydligt hur drabbade de småskaliga besöksnäringsföretagen redan är av krisen.

Företagarna vittnar om en stor oro inför framtiden och många är nära konkurs. Om vi vill att småföretagarna ska klara sig igenom det här behövs snabba beslut med insatser som ger resultat på både kort och lång sikt.”, säger Petra Lindberg, Programansvarig & Utvecklingschef Kurbits.

Resultatet har spridits till både politiker och tjänstepersoner nationellt och regionalt, till Tillväxtverket samt till Sveriges kommuner och Regioner för att påvisa besöksnäringens behov av stöd som är anpassat utifrån småföretagens förutsättningar och villkor.

Vi ser tydligt att hela STF och besöksnäringens alla småföretagare drabbas stenhårt av coronakrisen. Det som behövs nu är statlig lönegaranti och skuldavskrivning till de mest drabbade företagen” säger Magnus Ling, Generalsekreterare Svenska Turistföreningen.

Undersökningen visar vad företagen behöver för att vi ska ha en livskraftig besöksnäring även efter Corona – detta är akut ekonomiskt stöd för att förhindra konkurser. Det är genom snabba och effektiva åtgärder från politiker och myndigheter som vi tillsammans säkerställer framtiden för vår besöksnäring” säger Jonas Rosén, vd Visit Dalarna.

Sammanfattning av enkätundersökningen till små och medelstora företag i besöksnäringen:

Totalt har 939 företag svarat på enkäten, varav 665 är enmans- och fåmansföretagare med 1–4 anställda. Av de företag som svarat uppger merparten att deras försäljnings- och bokningsläge påverkats Mycket eller Väldigt mycket.

På vilka övriga sätt det rådande läget har påverkat företagens verksamhet svarar företagen: Avbokningar, Färre kunder, Oro/osäkerhet inför framtiden, Kris, Inställda evenemang i fallande ordning.

På frågan vad som skulle vara den största hjälpen för företaget just nu från offentliga aktörer nationellt och regionalt/kommunalt, svarar merparten av företagen: Offentligt stöd/bidrag, Slopade arbetsgivaravgifter, Slopad moms, Slopade eller sänkta skatter, Korttidspermittering även för ägare och Räntefria lån.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in