Pengar att söka till projekt inom miljö, klimat och energi

Av på 14 april, 2018

Jordbruksverket utlyser 18 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för energieffektiva jordbruk och arbete med miljö- och klimatfrågor, pengarna kommer från landsbygdsprogrammet och syftet är att stärka landsbygden genom att utveckla jordbruket på ett hållbart sätt.

Till och med den 30 september går det att söka pengar för pilot- och samarbetsprojekt inom jordbruket och livsmedelsproduktionen där det finns behov av utveckling av hållbara metoder, tekniker och processer. Jordbruksverket utlyser 7 miljoner kronor för miljöprojekt och 11 miljoner kronor för klimat- och energiprojekt. Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar samt andra organisationer och företag kan söka stöden. 

Stöd för miljöprojekt:

  • Odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer
  • Integrerat växtskydd
  • Förbättrad vattenkvalitet
  • Ekologisk produktion
  • Vattenhushållning

Stöd till utveckling inom klimat och energi:

  • Effektivisera användningen av energi och öka användningen av förnybar energi
  • Biogas och minskade utsläpp av växthusgaser och ammoniak

E-tjänst för att söka pengarna

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in