Pengar till forskning för djurvälfärd och konkurrenskraft

Av på 3 juni, 2019
Foto: Gunnar Palmqvist

Regeringens livsmedelsstrategi har gett Jordbruksverket möjlighet att dela ut knappt 5 miljoner kronor till forskning som syftar till en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion med förbättrad eller bibehållen djurvälfärd. Av totalt 28 ansökningar har 8 valts ut, efter samråd med representanter från jordbruks- och livsmedelssektorn samt berörda aktörer på djurskyddsområdet.

Under 2019 tilldelas 8 projekt pengar knappt 5 miljoner kronor.
– Bland de utvalda projekten finns flera olika produktionsgrenar, säger Helena Elofsson som är djurskyddschef på Jordbruksverket. Två projekt rör nötkreatur, två gris, tre fjäderfän och ett fisk. Utförarna är Sveriges Lantbruksuniversitet, Gård och djurhälsan Statens veterinärmedicinska anstalt och Svensk fågel.

8 projekt ska utveckla svensk livsmedelsproduktion
– Hur bör man bäst verka koklövar för att förebygga skador; ex-vivo-studie av klövens biomekanik på olika underlag
– Nyckeltal för en hållbar grisproduktion
– PigPlus Slakt – Inventering av miljöfaktorer och skötselfaktorer i svenska slaktgrisbesättninga
– Validering av förebyggande rutiner och diagnostik vid håravfall i nötbesättningar med utegångsdjur
– Pilotprojekt: förbättring av bedömningskriterier för fothälsa hos kalkoner vid slakt
– Bedövning av varmvattenlevande fisk vid slakt och avlivning
– Djuromsorgsprogram för avelsdjur i kycklingbranschen
– Miljöberikning till kyckling

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in