Positivt att parterna tar ansvar för att utveckla hyresmarknaden

Av på 11 april, 2018

Igår presenterade SABO, de allmännyttiga bostadsbolagens samarbetsorganisation, en rapport kring utvecklingen av hyresmarknaden.

Det är positivt att SABO tar initiativ för att utveckla dessa frågor, säger Erik Elmgren, förhandlingschef hos Hyresgästföreningen.

-Som parter har vi ett gemensamt ansvar för modellen. Hyresgästföreningen tillsatte därför redan i vintras Hyreskommissionen, ledd av före detta bostadsminister Stefan Attefall och bestående av politiker, forskare och fastighetsägare, för att arbeta fram förslag för att ytterligare utveckla det system med gemensamt förhandlade hyror som parterna har. SABOs rapport blir ett intressant inspel i deras arbete.

Det pågår dessutom redan ett omfattande utvecklingsarbete på hyresmarknaden, både vad gäller hyressättning, tvistlösning och digitalisering. Jag tycker att vi redan vi ser effekterna av det i årets förhandlingar som varit snabba och med väsentligt färre tvister, säger Erik Elmgren.

Hyresgästföreningen kommer nu att fortsätta dialogen med SABO kring bland annat Hyresmarknadskommitténs (HMK) arbete. HMK är en viktig institution, inte minst när det gäller att utveckla hyresmarknaden. Hyresgästföreningen har även dialog med Fastighetsägarna kring dessa frågor.

Hyresgästföreningen är enig med SABO om att en väl fungerande hyresdialog mellan parterna behöver kombineras med ett arbete för en systematisk hyressättning i hela beståndet utifrån bruksvärdet. På så sätt blir det tydligare för hyresgästen vad som ingår i hyran och vad som styr hyrans storlek.

Vi är väldigt angelägna om att vara med och ta ansvar för att utveckla boendet i hyresrätt. För det krävs insatser från samtliga parter kring de frågor som vi förfogar över själva men vi behöver också som parter gemensamt fortsätta driva på för en skattereform för hyresrätten och rättvisa ekonomiska villkor.

– Det är viktigt att det finns en samsyn kring förhandlingsfrågor och att hyresgästens intressen även tillvaratas i den här processen. Hyreslagstiftningen är en konsumentskyddslagstiftning som ska skydda den svagare parten i hyresförhandlingen. Det är viktigt att inte glömma bort det perspektivet, och vi förutsätter att SABO även framöver kommer fortsätta ha stort konsumentfokus och vilja eftersträva en god relation med sina kunder, hyresgästerna, säger Erik Elmgren.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in