Presentation av psykiatrins utbildningssatsning

Av på 13 maj, 2019

En satsning för en tryggare vård- och arbetsmiljö – nu utbildas 800 medarbetare i att hantera svåra möten

För psykiatrin i Region Örebro län är det viktigt att patienter och personal ska känna sig trygga, med stöd av en granskning av regionens arbete för att motverka och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda identifierades en del förbättringsåtgärder.

Psykiatrin satsar därför på en personalutbildning för hanteringen av svåra möten i vården. Satsningen är en del i Region Örebro läns fördjupningsutbildning i hot och våld för område psykiatri, akutkliniken, AVA och andra utsatta verksamheter.

Utbildningen är designad för psykiatrin eftersom det finns evidensbaserade metoder inom området, i ett senare skede ska utbildningen anpassas för andra verksamhetsområden, två huvudinstruktörer är anställda och de har påbörjat utbildningssatsningen som innebär att samtliga medarbetare i psykiatrin får en tvådagarsutbildning.

I heldygnsvården kommer även kompletterande insatser göras för att minimera risker för hot och våld genom satsningen ”Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård”, dessa insatser kommer att utvärderas av forskare.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in