PRO välkomnar Välfärdskommissionen men efterlyser ett äldreperspektiv

Av på 9 juli, 2019

Regeringen inrättar en Välfärdskommission där staten, kommuner och regioner och fackföreningar ska hitta metoder för att stärka välfärden framöver. PRO välkomnar initiativet men efterlyser ett äldreperspektiv.

Det är avgörande att regeringen lyssnar på oss äldre. Hela tjugofem procent av väljarkåren är över 65 år och vi har både erfarenhet och kunskap från flera delar av välfärden. PRO bidrar gärna med pensionärernas synpunkter och ser fram emot en inbjudan till Välfärdskommissionen, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

Enligt beräkningar från Finansdepartementet kommer finansieringsgapet i kommunsektorn uppgå till cirka 90 miljarder kronor år 2026. Tillgången på framtida kompetens inom välfärdssektorn bedöms också vara begränsad.

Välfärdskommissionen kommer att inleda sitt arbete under hösten 2019 och slutredovisas senast sista december 2021.

PRO anser att en nyckelfaktor för att lyckas med Välfärdskommissionen är att få med sig äldreperspektivet från hela Sverige. De kommunala pensionärsråd, (KPR), och regionala pensionärsråd (RPR) som finns i de flesta delar av Sverige fyller en viktig samrådsfunktion runtom i landet. Att de finns till är inte reglerat i lagen. PRO förespråkar en lagstiftning för både KPR och RPR.

Kommuner och landsting har mycket att tjäna på en lokal och regional samverkan med PRO:s kunniga företrädare, säger Christina Tallberg.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in