Rätt antibiotikaanvändning viktig vid hud och mjukdelsinfektioner

Av på 23 juni, 2018

Den nya behandlingsrekommendationen för hud- och mjukdelsinfektioner tar fasta på rätt användning av antibiotika och att undvika onödig behandling.

Antibiotikaresistens är ett allvarligt problem som växer i hela världen, även i Sverige. För att motverka antibiotikaresistens krävs att man behåller fokus på rätt användning av antibiotika – och undviker onödig behandling. Detta tar den nya behandlingsrekommendationen för hud och mjukdelsinfektioner fasta på.

– Det här handlar om att hitta rätt behandling för hud- och mjukdelsinfektioner som behandlas inom öppenvården eller på äldreboenden. Ett av de viktigaste råden är att man i första hand ska använda betalaktamantibiotika om infektionen behöver antibiotikabehandlas, säger Pia Bylund, utredare, Läkemedelsverket.

På Läkemedelsverket är antibiotikaresistens en ständigt närvarande fråga. Denna behandlingsrekommendation har tagits fram i samarbete med Nationell arbetsgrupp Strama och är en av flera behandlingsrekommendationer som tar fasta på rätt användning av antibiotika.

Fakta:

  • Omkring 11-16% av alla infektioner i primärvården 2008-2013 var hud- och mjukdelsinfektioner.
  • De vanligaste diagnoserna som föranleder antibiotikabehandling är ”ospecificerad hudinfektion”, hudinfektion av fästingbett, rosfeber och svinkoppor.
  • Mest förskriven antibiotika vid hud- och mjukdelsinfektioner i primärvården är penicillin V, flukloxacillin, klindamycin och cefadroxil.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in