Regionala stödåtgärder för att rädda länets kulturella infrastruktur

Av på 14 maj, 2020

Corona-pandemin slår hårt mot länets kulturaktörer och civilsamhälle – därför har Region Örebro läns kulturnämnd fattat beslut om att gå in med stödåtgärder genom omfördelning av 1.350.000 kronor och ändrade riktlinjer.

”I krisens spår är det många evenemang och verksamheter som skjuts upp alternativt ställs in, och nu måste vi agera för att rädda länets kulturella infrastruktur”, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden i ett pressmeddelande.

Mottagarna av det stöd som Region Örebro län nu garanterar ryms alla inom den kulturella sfären, men är av skilda slag.

”Utifrån en extraordinär situation så har kulturnämnden fattat beslut om finansiellt stöd och andra åtgärder som är nödvändiga för att stärka utsatta verksamheter. Vår förhoppning är att detta kan bidra till arbetsro för hårt prövade kulturarbetare, föreningsliv och folkbildningen”, säger Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i kulturnämnden.

”Många kulturutövare och andra aktörer inom civilsamhället bedriver fantastiska och meningsfulla verksamheter, men gör det med små ekonomiska marginaler. Därför vill vi nu på olika sätt ge dem möjlighet att behålla medlen för att kunna genomföra aktiviteter efter corona-krisen”, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

De åtta stödpaketen, vars innehåll ryms inom kulturnämndens antagna budget, kan i korthet kategoriseras enligt följande:

  • Studieförbund;
  • Mottagare av dans- och filmstöd;
  • Mottagare av utvecklingsmedel kultur;
  • Aktörer inom kultursamverkansmodellen och de som får regionala verksamhetsmedel kultur;
  • Professionella kulturskapare och kulturella kreativa näringar;
  • Sociala innovationer och Partnerskapet för sociala innovationer;
  • Föreningar, organisationer och studieförbund som får föreningsbidrag;
  • Mottagare av Ung peng-stipendium.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in