Regionalt | Vi vill se ett slut på våldet – Vägra hata!

Av på 28 januari, 2015

Företrädare för åtta religioner i Sverige agerar nu gemensamt mot hat och för fred i manifestationen Vägra hata! Under helgen den 30 januari – 1 februari kommer budkavlar med ett uttalande från Sveriges interreligiösa råd att läsas upp i samband med bön eller gudstjänst i moskéer, synagogor, kyrkor och andra heliga rum i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

Vi vill vi genom denna unika manifestation tydligt visa att religionerna inte är i konflikt med varandra. Vi vill samarbeta och stötta det demokratiska samhället i Sverige och bidra till samhällsbyggande, säger Elvir Gigovic, ordförande Sveriges muslimska råd och medlem i Sveriges interreligiösa råd.

Ledare för alla religiösa grupper i Sverige har i Sveriges interreligiösa råd undertecknat ett dokument där de helt tar avstånd från användandet av religiösa argument för att legitimera hat, våld och aggressivitet. Rådet markerar kraftigt mot fortsatt spridning av religionsfientlighet, antisemitism och muslimhat i Sverige.

– Vi lever i en tid då många människor trakasseras och förföljs bland annat för sin övertygelses skull. Detta vill vi synliggöra genom manifestationen Vägra hata! Som religiösa företrädare tar vi också avstånd från våldshandlingar som begås i religionens namn, säger Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan och medlem i Sveriges interreligiösa råd. 

För att understryka den gemensamma kampen mot hatet förenas därför religionerna i manifestationen Vägra hata! under helgen som inleder World Interfaith Harmony Week. På olika platser i Sverige kommer religiösa företrädare att lämna över budkaveln med uttalandet från Sveriges interreligiösa råd i varandras heliga rum. Ett exempel på detta är att Lena Posner-Körösi, ordförande för Judiska Centralrådet och Elvir Gigovic, ordförande för Sveriges muslimska råd läser upp uttalandet i Storkyrkan i Stockholm under gudstjänsten klockan 11.00 söndagen den 1 februari.

– Vi har valt budkavlen som symbol eftersom den sedan urminnes tider varit det svenska sättet att varna för fara, säger Lena Posner-Körösi och fortsätter,

– Vi beklagar djupt att det i religionens namn så ofta väckts hat istället för respekt. Vi tar helt avstånd från att religiösa argument används för att legitimera hat, våld och aggressivitet och hatbrott. När detta nu sker måste vi varna för fara.

Onsdagen den 4 februari överlämnas en budkavle av representanter för Sveriges interreligiösa råd till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke klockan 14.00 på Kulturdepartementet. Vid detta möte medverkar även ungdomar från det interreligiösa arbetet Tillsammans för Sverige.

– Som religiösa företrädare betonar vi respekten och kärleken för andra människor. Religion och hat och våld hör inte ihop, säger Karin Wiborn generalsekreterare för Sveriges kristna råd och understryker att de religiösa ledarna vill stå vid varandras sida i solidaritet.

– När en grupp utsätts för aggressivitet, hot eller våld kommer därför Sveriges interreligiösa råd kunna fatta beslut om stödmanifestationer.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in