Rengörande uppstickare i Örebro skapar säkrare hemmiljö

Av på 24 februari, 2017

Nästan hälften av alla köksbränder börjar vid spisen. Ett sätt att minska risken för köksbrand är att hålla köksfläkten och den anslutande imkanalen så rena som möjligt, eftersom ansamlingen fett och smuts lätt kan fatta eld och förvärra skadan vid en eventuell brand.

Enligt företaget Akono, som utför rengöring av imkanaler och frånluftsventilation över hela Sverige bör köksfläkt och imkanaler rengöras vartannat år till vart tredje år.

Imkanalen ansluter till spisfläkten och leder ut matos ur huset, fram till 2004 var det lagkrav på att rengöra imkanalen. Lagen ändrades och ansvaret för rengöring av imkanalen flyttades från Räddningstjänsten till fastighetsägaren. Eftersom det inte finns någon kontroll på att imkanalen rengörs regelbundet är det många husägare som inte rengjort kanalen sedan dess. I praktiken innebär det att många kök har en förhöjd brandspridningsrisk.

– Eftersom marknaden länge varit monopoliserad är det många husägare som inte känner till att ansvaret för rengöring av imkanaler ligger hos dem, utan tror att det fortfarande är den kommunalt upphandlade sotaren som ser till att det sköts regelbundet. Därmed är det många som har en förhöjd brandspridningsrisk i sina kök utan att veta om det, säger Mathias Rebane, grundare och delägare av Akono.

Risk för mögelbildning
För att skapa en mer hälsosam hemmiljö bör även frånluftskanalerna i husets våtutrymmen hållas rena. Frånluftskanalerna i exempelvis badrum och tvättrum ser till att fukt och förorenad luft snabbt förs ut ur hemmet. Om kanalen inte hålls ren kan den täppas igen av partiklar, damm och smuts som i sin tur samlar fukt, vilket gör att risken för mögelbildning ökar och försämrar inomhusklimatet.

– En rengjord frånluftskanal minskar risken för mögel, allergier och andra luftburna besvär. Rena ventilationskanaler medför också en lägre energiförbrukning samt mindre slitage på ventilationssystemet, säger Mathias Rebane.

Akono är ett familjeföretag som grundades 2014, inom den närmsta månaden expanderar Akono till Växjö samt Kalmar.

Lokalt
Örebronyheter

 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in