Röda Korset kommenterar utredningsdirektiven till ny migrationslagstiftning

Av på 15 juni, 2019
Arkivbild.

Regeringen presenterade direktiven för utredningen om den framtida svenska migrationspolitiken. Svenska Röda Korset ställer sig positiva till en bred utredning för att ta fram en ny human, hållbar och rättssäker migrationslagstiftning.

I januariavtalet mellan S, MP, L och C aviserades en parlamentarisk kommitté för att utreda den framtida svenska migrationspolitiken. Idag presenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson direktiven för utredningen av den nya migrationspolitiken som förväntas träda i kraft 2021.

Av utredningsdirektiven framgår att samtliga riksdagspartier bjuds in till att delta, och att kommittén i sitt arbete ska inhämta information från relevanta myndigheter och organisationer. Det framgår också att reglerna för familjeåterförening, rätten att söka asyl på humanitära skäl och möjligheten att få permanent uppehållstillstånd är frågor som utredningen ska ta ställning till, sådant som Svenska Röda Korset har lyft sedan införandet av den tillfälliga lagen.

– Röda Korset har länge lyft frågor om familjeåterförening, rätten att söka asyl på humanitära skäl och möjligheten att få permanent uppehållstillstånd. Vår förhoppning är nu att utredningen kommer att bygga på evidens och fakta, och tydligt inkludera lagens humanitära konsekvenser, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset.

På tisdag den 18:e juni 2019 ska riksdagen besluta om förlängning av den tillfälliga utlänningslagen med ytterligare två år. Svenska Röda Korset efterfrågar i första hand en återgång till den ordinarie utlänningslagen, men ställer sig positiva till en bred utredning för att ta fram en ny human, hållbar och rättssäker migrationslagstiftning.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in