Samlat grepp ska förstärka och främja besöksnäringen i Örebro län

Av på 6 november, 2019

Under 2018 omsatte turismen i Sverige 337 miljarder och ökade med 6 procent jämfört med året innan. Turismen växer i takt med svensk ekonomi i stort, men visar över tid en starkare utveckling vad gäller export och sysselsättning.

Under 2018 stod turisterna från utlandet för 43 procent av Sveriges totala intäkter från turism. För att möta efterfrågan och för att ta ett gemensamt ansvar arrangeras nu för första gången en kunskapsdag om besöksnäringen i Östra Mellansverige.

– Turismen är en viktig fråga för vårt län och vi behöver dela erfarenheter och kunskaper för att stötta och skapa rätt förutsättningar för företagen som är verksamma inom dessa näringar. Vi ser att det finns potential att utveckla besöksnäringen ännu mer. Men för att göra det behöver vi lära oss av andra och samarbeta i dessa frågor, säger Irén Lejegren, Regionråd vid Region Örebro län.

Tanken är att skapa ett årligt återkommande evenemang för tjänstemän och förtroendevalda i Östra Mellansverige som arbetar med frågor som alla på olika sätt berör besöksnäringen som till exempel samhällsplanering, miljö, kollektivtrafik, kultur, fritid, näringsliv och infrastruktur.

Komplex, mångfacetterad och en jobbmotor

Besöksnäringen består av många olika verksamheter, allt från sommaröppna caféer till stora kongressanläggningar, naturturismföretag och transportbolag, friluftsmuseum till köpcentrum. Många av besöksnäringens verksamheter och är samtidigt beroende av t ex väl fungerande infrastruktur, kollektivtrafik och smidig tillståndshantering.

– Turismen i Örebro län omsatte 2017 nära 24 miljarder kronor och sysselsatte 2018, 16 000 personer. Sedan 2010 har omsättningen ökat med 20 procent och antalet sysselsatta med 18 procent. För många är Besöksnäringen en första erfarenhet av arbetslivet, näringen är sysselsättningsintensiv och skapar sysselsättning i hela landet, säger Kristina Eklöf, Områdeschef Näringslivsutveckling på Regional utveckling.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in