SFVF startar projektet Framtidens Fordonsverkstäder med stöd av ESF-bidrag

Av på 27 december, 2019

– Bakgrunden är att fordonsverkstäderna står inför ett omfattande omställningsarbete. Med en förändring av fordonsparken, ökad digitalisering, ständig uppkoppling, självkörande fordon och andra pågående utvecklingsförändringar ställs nya kunskapskrav på personalen på verkstäderna, säger Bo Ericsson, vd på SFVF.

Det innebär att kompetenskraven på fordonsverkstäderna förändras i takt med att den tekniska utvecklingen går allt snabbare. Nya yrken och nya arbetsuppgifter uppstår i de moderna och framtida fordonsverkstäderna.

– Samtidigt har de traditionella utbildningarna inom fordonsbranschen i allt ökad utsträckning svårt att möta kompetensbehoven, säger Benny Wallin, utbildningsansvarig på Verkstadsföretagarna.

För att fordonsverkstäderna ska kunna utvecklas finns det också behov av att bredda rekryteringsbasen. Vi måste därför arbeta med att informera om de många olika yrken som finns inom fordonsbranschen och informera om de nya spännande yrkesrollerna som växer fram med krav på ökad teknikkunskap. Vi måste även göra det mer attraktivt för nyanlända och personer som vill byta karriär, med efterfrågad kompetens, att söka sig till fordonsbranschen.

Tillgången och efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens påverkas bland annat av en könsuppdelad arbetsmarknad, med markant färre kvinnor inom teknikområdet. Fordonsbranschen är extremt mansdominerad och bara sju procent av medarbetarna utgörs av kvinnor. Det finns därför behov av att arbeta mot de könsbundna studievalen, som en del av arbetet för jämställd utbildning och arbetsliv.

– Att kunna möta behoven av kompetens och möjliggöra en välfungerande kompetensförsörjning är nödvändigt för att klara utmaningarna hos framtidens fordonsverkstäder, säger Bo Ericsson.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in