Sida ger stora humanitära stöd till förvärrade kriser i världen

Av på 19 mars, 2019

Den humanitära situationen fortsätter att förvärras. Under 2019 beräknas 134 miljoner människor i 42 länder att behöva humanitärt stöd. En stor utmaning är att finansieringen inte ökar i samma takt som behoven och FN:s behovsappeller är täckta till bara drygt hälften. Biståndsmyndigheten Sida ger nu stöd till fler än 30 kriser; några av dessa kriser försvårades under förra året, till exempel Afghanistan som drabbats av svår torka och matbrist, Venezuela där tre miljoner människor har lämnat landet, samt till Demokratiska Republiken Kongo och Centralafrikanska Republiken där väpnade konflikter intensifierats under året. För andra året i rad är Jemen världens svåraste kris där mer än 24 miljoner människor behöver humanitärt stöd.

Sida är en av världens största humanitära givare och årets budget ligger på 4 050 miljoner kronor, samma nivå som förra året. För 2019 uppgår det svenska humanitära stödet totalt till drygt 7,2 miljarder kronor, varav drygt 4 miljarder fördelas genom Sida och nästan 3,2 miljarder genom UD. Sverige har ökat det humanitära stödet från 4,9 miljarder 2015 till 7,2 miljarder 2019.

– Det humanitära stödet är ofta avgörande för människor på flykt undan väpnad konflikt eller naturkatastrofer, eftersom det handlar om att bistå de mest basala behoven som mat och rent vatten, en möjlighet till att tvätta sig, en trygg plats att vara på, att kunna få vård och att barnen ska kunna gå i skola, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin. Sida ger nu väldigt stora stöd tidigt på året för att säkra de humanitära organisationernas viktiga men svåra arbete i bland annat konflikthärjade områden. Samtidigt är gapet mellan humanitära behov och resurser mycket stort och vi tvingas göra hårda prioriteringar mellan de olika kriserna.

Nu i början av året betalas två tredjedelar ut på sammanlagt 2 733 miljoner till fler än 30 kriser. Resterande summa läggs i en reserv för att betalas ut senare på året om kriser förvärras eller om nya uppstår, såsom konfliktsituationer och naturkatastrofer. Och de humanitära stöden behövs i allra högsta grad; på bara två år mellan 2015 och 2017 ökade antalet personer som befinner sig i svår matosäkerhet från 80 till 124 miljoner.

Utöver kategorin akuta humanitära kriser som snabbt förvärras på kort tid, så finns ytterligare en grupp länder där situationen är allvarlig och har varit så under längre tid och därmed är befolkningen extremt sårbar som i exempelvis Sydsudan samt delar av Etiopien och Nigeria.

De länderna befinner sig i en ond cirkel där delar av landet under en längre tid befunnit sig i en kombination av väpnad konflikt och extrem fattigdom, som till viss del bottnar i underutveckling och klimatrelaterade kriser som torka, säger Carin Jämtin. Dessa ”fattigdomsfickor” som leder till stora humanitära behov behöver man jobba med särskilt men inte enbart genom humanitärt stöd, som i Borno State i norra Nigeria, för att komma åt grundorsakerna till fattigdom och satsa på utveckling och bana väg för stabilitet.

Dessa kriser drar allt mer ut på tiden och den genomsnittliga krisen varar runt nio år och vissa sträcker sig över årtionden som i exempelvis Dadab och Kakuma flyktingläger i Kenya. Här kommer också Syrien in, där konflikten nu är inne på sitt åttonde år.

Sedan finns en grupp länder som Irak och Burundi, som stabiliserats något till en följd av fredsavtal eller andra stabiliseringsprocesser men ändå många utmaningar med ett stort antal internflyktingar här som behöver kunna komma tillbaka till sina hemorter, säger Carin Jämtin.

Situationen i några länder som Burkina Faso, Mauretanien och Senegal har förbättrats avsevärt, att människor inte längre behöver omfattande humanitärt stöd.

Kostnaderna för att möta de humanitära behoven har mer än fördubblats på tio år. FN:s humanitära appeller för de mest behövande som uppskattas under 2019 uppnå 21,9 miljarder dollar. Under 2018 finansierades de humanitära appellerna endast till 60 %. Det är för tidigt än att säga hur appellerna kommer att finansieras i år men i slutet av februari var Sverige medvärd vid en givarkonferens för Jemen.

Utöver att få pengarna att räcka till, så står det humanitära systemet inför allvarliga utmaningar:

  • Stridande parter bryter mot den internationella humanitära rätten: många stridande attackerar ambulanser och har sjukvårdskliniker och sjukhus som måltavla. Mellan 2014 och 2017 noterades totalt 660 attacker på mer än 1 200 humanitär personal. Av dem var 90 procent lokal personal. Under bara 2017 miste mer än 100 personer livet i humanitär tjänst och länder som Sydsudan, Afghanistan, Somalia och Syrien är särskilt hårt drabbade.
  • Det är svårare att få tillträde till områden där humanitär nöd finns. Exempel på det är östra Ghouta i Syrien. Under 2017 bodde 500 000 människor i belägrade områden och 4,7 miljoner befann sig i områden som är svåra att nå på grund av säkerhetsrisk i Syrien.
  • Akuta humanitära kriser blir snabbt utdragna. Under året stod det klart att Rohingyas som befinner sig i Bangladesh kommer att stanna kvar under lång tid. Samma sak gäller också i regionen Nordkivu i östra DRK och i Borno State i Nigeria.
  • I Colombia och Sydsudan nåddes fredsavtal under 2017 och 2018, men detta har i många fall ännu märkts påtagligt i det dagliga livet bland medborgarna.

Sidas humanitära budget har ökat stadigt under de senaste fem åren, i år ligger summan kvar på samma nivå som förra året.

  • 2015 – 2 777 miljoner kronor
  • 2016 – 2 975 miljoner kronor
  • 2017 – 3 175 miljoner kronor
  • 2018 – 4 050 miljoner kronor
  • 2019 – 4 050 miljoner kronor

För att kunna göra dessa svåra prioriteringarna reser Sidas medarbetare på fältbesök till några av världens mest allvarliga kriser. Resorna är viktiga för att få en förståelse av humanitära kontexter och våra partnerorganisationers implementerande arbete i fält. Därför har Sidas medarbetare exempelvis under 2018 gjort 40 resor till länder i humanitär kris och besökt över 100 humanitära projekt i fält.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in