Sida ökar stödet till den svåra matbristen i Zimbabwe

Av på 23 december, 2019

Allt fler drabbas av den svåra torkan i Zimbabwe. Matbristen i landet är den svåraste på mycket länge och hälften av befolkningen på 14 miljoner är i behov av humanitärt stöd. Sida ger stöd till drabbade på totalt 33,5 miljoner kronor till akut hjälp med mat och till nytt utsäde till kommande odlingssäsong.

– Utmaningarna är enorma för den fattiga befolkningen. De har verkligen drabbats hårt av både torka och skenande matpriser och det är viktigt att ge stöd för att inte förvärra situationen ytterligare, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin som besökte Zimbabwe tidigare i december.

Det råder mycket svår matbrist i en stor del av landet, särskilt i de norra och södra landsdelarna samt i de östra delarna som fortfarande inte återhämtat sig efter cyklonen Idai’s härjningar i våras. De extremt höga, nästa rekordhöga, temperaturerna har lett till svår torka.

– Det här kommer att ta lång tid att komma tillrätta med. Risken finns att flera skördar framåt kan påverkas eftersom regnen kommit väldigt sent för odlingssäsongen, säger Carin Jämtin.

Boskapen har också drabbats hårt och i många fall dött. Åsnor som normalt är mycket tåliga och motståndskraftiga djur har dukat under och det är svårt att hitta bete och vatten till får och getter.

Sida ger ett stöd på 30 miljoner kronor till FN:s livsmedelsorgan World Food Program, WFP, som kommer att dela ut matolja och majs, men också utsäde och odlingsredskap inför nästa odlingssäsong.

Biståndsorganisationen Action Against Hunger får ett Sida-stöd på 3,5 miljoner kronor och ska rikta sina insatser till utsatta hushåll med äldre personer, änkor med barn, till gravida eller ammande kvinnor och till funktionsnedsatta. Dessa hushåll kommer att få kontantstöd till att köpa mat på lokala marknaden.

Krisen i Zimbabwe beror inte främst på klimatrelaterade problem utan är den största ”skapade” hungersnöden jämfört med de största konflikterna som pågår just nu på flera håll i världen men självfallet har krisen spätts på av torkan. En viktig faktor som påverkat matbristen negativt är den ekonomiska situationen i landet med en skenande inflation, dåligt fungerande banksystem och svårigheter med att få tillgång till sedlar och mynt. Många som redan är fattiga har inte råd med de kraftigt stigande matpriserna, att köpa utsäde eller till bensin för att kunna åka till marknader och sälja sina varor och få en inkomst, vilket förvärrar deras fattigdom. Andra utmaningar i Zimbabwe är korruption, bensinbrist, förstörd infrastruktur och uteblivna löneutbetalningar till statsanställda.  

Sida har tidigare i år gett ett stöd på sammanlagt 21,8 miljoner kronor till cyklondrabbade i Zimbabwe fördelat på WFP, Unicef, Plan Sverige, IRC, Svenska Kyrkan och Svenska Missionsrådet.

Under året har också stöd som gäller matosäkerhet getts till Svenska Röda Korset och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, på drygt 5,8 miljoner kronor.

Världen
Örebronyheter

Källa Sida

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in