Sida satsar 400 miljoner kronor på sexuell hälsa i södra och östra Afrika

Av på 6 december, 2017

Hiv och aids fortsätter att vara det största hotet mot människors liv och hälsa i stora delar av Afrika. En stor och samlad insats behövs. Idag presenterar Sida därför en satsning på 400 miljoner kronor på att förbättra människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) i fem länder i östra och södra Afrika.

Idag, på Världsaidsdagen, ser vi att framsteg gjorts i kampen mot hiv och aids. Hälften så många dör av aidsrelaterade sjukdomar idag jämfört med 2005. I södra Afrika får 90 procent av hiv-positiva gravida kvinnor bromsmediciner – vilket i sin tur minskat antalet barn som föds med hiv med över 70 procent.

Samtidigt återstår mycket att göra om vårt mål att stoppa aidsepidemin ska lyckas. I östra och södra Afrika har antalet personer som årligen smittas minskat obetydligt. I regionen infekteras 4000 flickor och unga kvinnor med hiv varje vecka.

Sidas nya stöd riktas till Lesotho, Malawi, Uganda, Zambia och Zimbabwe, 400 miljoner kronor över fyra år. Projektet är ett nytt samarbete mellan Sida och FN-organen UNFPA, UNAIDS, UNICEF och WHO.

Vi vet att det viktigaste för att få resultat är att jobba integrerat med alla frågor: hiv-behandling, hälsovård, sexuellt och könsrelaterat våld, information om preventivmedel och abort, för att nämna några exempel. Med vårt stöd kommer FN-organisationerna att arbeta gemensamt med utmaningarna i regionen, säger Dag Sundelin, chef för det regionala SRHR-teamet i Afrika.

Dag Sundelin ger som exempel en ung flicka i en by på landsbygden i södra Afrika. Hon har inte fått sexualundervisning i skolan och vet då inte hur hon ska skydda sig mot graviditet eller hiv. Att få tag i preventivmedel är dessutom mycket svårt. Om hon blir gravid kommer hon i bästa fall till en mödravårdsklinik och blir samtidigt erbjuden ett hivtest. Men det är hög risk att den unga flickan faller genom vårdnätet och kanske i slutändan väljer att göra en osäker abort, eller föder ett barn med hiv.

Om vi istället kan fånga upp henne tidigt, med sexualundervisning och preventivmedelsrådgivning, med god mödrahälsovård som tillhandahåller säker abort och bromsmediciner om hon är hiv-positiv, har vi kommit långt. Då hjälper vi inte bara henne och hennes framtid, utan också hennes familj och i slutändan andra i liknande situation, säger Dag Sundelin.

Satsningen kommer att ha fokus på flickor, unga vuxna och särskilt utsatta grupper. Målet är att drastiskt minska antalet oönskade graviditeter och mödradödlighet; antalet personer som smittas med hiv och andra könssjukdomar; och de som drabbas av sexuellt och könsrelaterat våld.

Detta kommer att ske genom en mängd olika åtgärder med många olika typer av insatser. Allt ifrån att påverka för att ändra policys och riktlinjer hos aktörer inom hälsoområdet, civilsamhälles-organisationer, företag, och kyrkor till utbildningar av sjuksköterskor och läkare och en utbyggd kapacitet inom hälso- och sjukvården.

SRHR är ett prioriterat område för Sida. Varje kvinna ska till exempel själv kunna bestämma om, när och med vem hon vill ha barn. För Sidas del är detta särskilt viktigt i en tid när USA:s nya politik att dra in sitt stöd till organisationer som på något sätt arbetar med abortfrågan drabbar kvinnor och flickor hårt.

Den här integrerade ansatsen där allt hänger ihop är viktig om vi ska bryta trenden, säger Dag Sundelin. Alla unga ska få den information de behöver och har rätt till. De ska också få den vård de har rätt till. Om vi menar allvar med att färre unga män och kvinnor ska dö i aids och färre flickor ska dö till följd av osäker abort, då måste vi göra något nu. Jag är övertygad om att detta är rätt väg att gå för att ge hållbara och långsiktiga resultat.

Hela stödet för projektet kommer från Sida och går till de regionala kontoren för UNFPA, UNAIDS, UNICEF och WHO. UNFPA är den samordnande parten och Sida kommer att ha en tät dialog med de fyra FN-organen under projektperioden.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in