Sjukvård under belägring i Taiz

Av på 2 februari, 2017
En kvinna begravs av sin familj efter att huset hon befann sig i träffades av en granat i Taiz, Jemen. Foto: Läkare Utan Gränser

En desperat situation med en kollapsad sjukvård och stridande parter som beskjuter vårdinrättningar och dess personal. Det är bilden som målas upp i en ny rapport från Läkare Utan Gränser som fokuserar på hur sjukvården i Jemens tredje största stad Taiz påverkas av den pågående konflikten.

Rapporten visar hur civilbefolkningen dagligen påverkas av det dödliga kriget och våra team i Taiz vittnar om människor som lever i konstant rädsla.

Den desperata situationen i Taiz är ett exempel på vad som händer i hela Jemen. De stridande parterna i Taiz visar gång på gång att de inte kan skydda civila, vårdinrättningar, sjukvårdspersonal och patienter, säger Karline Kleijer, ansvarig för Läkare Utan Gränsers akutinsatser i Jemen.

Sjukvården i Taiz har direkt påverkats av våldet där sjukhus vid ett flertal tillfällen utsatts för granatbeskjutning och skottlossning, en av Läkare Utan Gränsers mobila kliniker har träffats i ett flyganfall, och ambulanser har beskjutits och konfiskerats. Sjukvårdspersonalen har blivit beskjutna på vägen till jobbet, trakasserade, fängslade, hotade och tvingade att arbeta under vapenhot. Många av dem som arbetar inom sjukvården i Taiz tar stora personliga risker enbart genom att gå till jobbet, och många av dem fruktar för sina liv.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in