SLU deltar under FN-toppmöte i New York

Av på 19 juli, 2018
Fotograf: Lisa Diedrich, SLU

SLU och forskningsplattformen SLU Urban Futures är en del av den svenska delegationen som just nu deltar i FN:s politiska högnivåforum om hållbar utveckling, ’High Level Political Forum’ (HLPF). Temat för HLPF 2018 är ”Omställning mot hållbara och motståndskraftiga samhällen”.

Hur går det för de globala målen?
Är vi på rätt väg för att nå de globala hållbarhetsmålen (SDGs) år 2030? Var gör vi framsteg och var behöver vi öka insatserna? För tredje året i rad samlas nu FN:s medlemsstater, företagsledare, forskare, stiftelser, FN-organ och civilsamhälle under ’High Level Political Forum’ (HLPF) för att utvärdera var vi står i vår gemensamma strävan att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Under åtta dagar i juli presenterar 47 länder sina framsteg för att nå de globala målen i Agenda 2030.

Sveriges framsteg presenteras
SLU Urban Futures programchef Lisa Diedrich har bjudits in att vara en del av den svenska delegationen, ledd av miljöminister Karolina Skog, som ska presentera Sveriges framsteg och nationella handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030. Lisa kommer att bidra med exempel kopplade till Mål 11 om hållbara städer och samhällen. Några initiativ som kommer att lyftas är bland annat ’M21 – Malmö för det 21:a århundradet’ – ett nyligen påbörjat samarbete mellan Malmö stad, näringsliv och akademi. Här formas en unik tankesmedja och testbädd för urbana innovationer med Agenda 2030 som grund.

− Vi behöver ompröva definitionen av vad som är ”urbant”, säger Lisa Diedrich. Majoriteten av de globala målen kommer att utspela sig i ett stadslandskap och därför spelar kommuner och lokal styrning en avgörande roll. Det urbana hållbarhetsmålet kan fungera som en dörröppnare för alla de andra globala målen och trigga en betydelsefull kedjereaktion, menar Lisa. Samarbete och ett tvärvetenskapligt arbetssätt är nödvändigt för att genomföra Agenda 2030.

På väg mot hållbara och motståndskraftiga samhällen

Den uppsättning mål som särskilt granskas vid årets möte är:
Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla
Mål 7 – Hållbar energi för alla
Mål 11 – Hållbara städer
Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Sverige har tagit fram implementeringsunderlag för vart och ett av dessa fem mål, vilka innehåller landets främsta budskap till HLPF 2018. (Underlagen går att ladda ner som PDF:er via government.se.) Sverige har redan kommit långt i pågående omvandling mot hållbara och motståndskraftiga samhällen och ligger i framkant på många sätt i arbetet med de globala målen. Men vi har fortfarande en bra bit kvar och en hel del att bidra med globalt.

SLU
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna både på land och i vatten samt kring bioekonomi. Vi arbetar med hållbar utveckling av städer och landsbygd och verkar för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande. SLU producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad för ett hållbart näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.
SLU:s verksamhetsidé är starkt länkad till de globala målen och vi var det universitet i landet som skrev under den svenska gemensamma avsiktsförklaringen först.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in