Som att stoppa en ambulans mitt i en utryckning

Av på 28 februari, 2020
Landstigning i Pozzalo, Italien, den 23 februari. Foto: Anthony Jean / SOS Mediterranee.

Sedan söndagen den 23 februari, när rapporter kom om ett utbrott av Covid-19 i Italien, har sök- och räddningsfartyget Ocean Viking hållits i karantän. Detta efter att de 276 personer som räddats på Medelhavet och som befann sig ombord på fartyget fått gå i land. Fartyget, som drivs av Läkare Utan Gränser och SOS Mediterranee, har följt alla smittskyddsföreskrifter och ligger nu sedan fem dagar för ankar utanför Sicilien. Det blir allt tydligare att karantän enbart tillämpas på sök- och räddningsfartyg i Italien.

Uttalande av Michael Fark, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser på Medelhavet och i Libyen:

”Att sätta Ocean Viking i karantän är detsamma som att stoppa en ambulans mitt i en utryckning. Det är en diskriminerande handling – de enda fartyg som satts i karantän är de som utför räddningsarbete.

Under de senaste 48 timmarna har vi nåtts av rapporter om båtar i sjönöd på centrala Medelhavet. Vi är djupt oroade över vad som har hänt med människorna ombord.

Vi har vidtagit alla tänkbara förebyggande åtgärder och har ingen anledning att misstänka att någon i besättningen ombord har smittats av, eller utsatts för, viruset. I enlighet med en begäran från italienska myndigheter kontrolleras och rapporteras temperatur och hälsoläge hos alla ombord två gånger dagligen.

Konflikten i Libyen fortsätter att eskalera och de flyktingar och migranter som är fast i landet har inget annat val än att fly över Medelhavet, trots att det innebär livsfara. Fartyget Ocean Viking behöver omgående återvända till havs för att kunna fortsätta rädda män, kvinnor och barn från att drunkna.

Covid-19 är ett legitimt folkhälsohot, men det får inte användas som ett rättfärdigande för att stoppa livräddande sök- och räddningsverksamhet till havs.”

  • 32 personer i besättningen och en journalist är fortfarande ombord på Ocean Viking, som förankrades och sattes i karantän i Pozzalo, Sicilien under söndagen den 23 februari.
  • Läkare Utan Gränsers medicinska personal är utbildade i förebyggande åtgärder för att förhindra sjukdomsspridning, inklusive för Covid-19, och följer protokoll från världshälsoorganisationen WHO och Italiens sjukvårdsmyndigheter.
  • Efter att 276 personer satts i land i Pozzalo, Sicilien, under söndagen den 23 februari har de hållits i karantän och testats. Inga fall av Covid-19 har rapporterats.

Världen
Örebronyheter

Källa Läkare Utan Gränser

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in