Spelbranschen välkomnar ny lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Av på 1 augusti, 2017

Miljardbelopp från brottslig verksamhet förvandlas varje år till pengar som ser ut att vara intjänade på lagligt vis. För att motverka de kriminella krafterna och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism träder en ny penningtvättslag i kraft i morgon, något som välkomnas av den svenska spelbranschen.

Den svenska spelbranschen omsätter miljardbelopp varje år och vissa spelprodukter riskerar att utnyttjas för penningtvätt. Spelbolagens betalningssystem med insättningar och uttag på spelkonto påminner också om bankernas och därför har man inom EU bestämt att hela spelbranschen ska omfattas av penningtvättslagen. När den svenska penningtvättslagen nu träder i kraft välkomnas den av spelbranschen.

– Spelbolagen har ett ansvar att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är ett ansvar som den svenska spelbranschen redan har axlat och kommer att fortsätta att utveckla, säger Jenny Nilzon, vd på Spelbranschens Riksorganisation.

Samma dag som lagen träder i kraft landar ett informationsblad hos nära 7 000 återförsäljare av spel och lotter runt om i landet. Det är den nybildade branschorganisationen SPER:s första informationsinsats tillsammans med medlemmarna, spelbolagen i samverkan. Syftet är att genom återförsäljarna ge information till kunder om den nya lagen och även förbereda kunderna på vissa nya rutiner kring spel.

– Det handlar om mindre förändringar, som att man kan behöva visa legitimation när man spelar eller hämtar ut en vinst, men de nya rutinerna får en stor effekt på säkerheten, berättar Jenny Nilzon.

Tidigare i år ombildades SPER, från ett etiskt råd med fokus på etiska riktlinjer för spelansvar och marknadsföring, till en branschorganisation som aktivt verkar för en spelmarknad med öppen dialog och en ansvarsfull självreglering. Den svenska spelbranschen har ett ständigt pågående gemensamt ansvarsarbete och en långsiktigt hållbar spelmarknad bygger på just ansvarstagande spelbolag som ser bortom de snabba pengarna och istället jobbar för sunda intäkter.

– Våra medlemsföretag har redan tidigare, genom egna förstärkta rutiner, jobbat aktivt med penningtvättsfrågan. Tack var den nya penningtvättslagen blir det gemensamma regelverket ännu tydligare, säger Jenny Nilzon. En sund och säker spelmarknad med ett starkt konsumentskydd är helt enkelt en förutsättning för att kunderna ska kunna få en riktigt underhållande spelupplevelse.

Fakta om den nya lagen 
Den svenska penningtvättslagen gäller från och med 1 augusti 2017. Bolag som har sitt geografiska säte någon annanstans inom EU, men ändå verkar på den svenska marknaden, har samma grundregelverk att följa, EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Respektive land stiftar sedan sina egna lagar utifrån direktivet.

Fakta om den Svenska spelbranschen
2016 omsatte den svenska spelmarknaden nästan 52 miljarder kronor. SPER:s medlemmar, aktörer med svenskt tillstånd från Lotteriinspektionen, omsatte brutto cirka 46 miljarder kronor medan aktörer utan svenskt tillstånd omsatte runt 5 miljarder kronor och har en marknadsandel på 23 procent.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in